Bước thăng trầm của Thánh Thất Tăng Long (1939-1945)

Bước thăng trầm của Thánh Thất Tăng Long (1939-1945)

Trở lại TT T Long, sau khi cụ H Kiên nhập môn tại TT Tân Định (SG) năm Ấ Hợi (1935) rồi trở về TQ hợp sức với quí ông Ph Nghị, L Đ Luân xây dựng TT T Định TQ một thời gian. Công quả lớn nhất là cụ đã hiến cúng một sườn nhà để làm vỏ cua TT. Sau đó QĐ T Long đã dồn sức xây dựng TT T Long ngày càng lớn mạnh. Trong thời gian hai năm, TT T Long đã trở thành TT hùng hậu nhất thời bấy giờ với số lượng rín đồ và bộ phận HĐ đông đảo nhất.

Từ cuối năm 1939, CQ đã bắt đầu để ý đến những sinh hoạt của ĐCĐ và thường gây khó dễ, lần lần ngăn cấm và ngày càng khủng bố gay gắt. Đến thg 3/T Tỵ (1941), CQ Phủ Huyện và lính lệ kéo xuống TT đòi cụ Tr Nhẫn, ra lệnh niêm phong TT, triệt hạ Thánh Tượng và tịch thu toàn bộ đồ thờ, kinh sách. Sau đó, lần lượt đến các TT khác trong toàn Phủ cũng bị kh bố kịch liệt.

Trong thời gian nầy, tuy các TT bị đóng cửa nhưng các HĐ T Long vẫn hướng dẫn bổn đạo lo tu học, lập bộ đạo nghiêm chỉnh và kín đaó lập hiệu buôn “Nam Hưng Thương Cuộc” để có tài chánh chi nhu trong việc sinh hoạt cúng kính.

Đến th 2/Q Mùi (1943), CQ Phủ Huyện lại phối hợp với địa phương và lính lệ, kéo xuống TT lần nữa bắt cụ Tr Nhẫn và toàn bộ các HĐ của TT T Long kêu án từ 1 đến 5 năm, giam tại nhà lao QN và PT. Trong số nầy có 3 vị đã liễu đạo trong tù là ông Phó Đột (Cha ông L Đ Giảng-1942), ông Ng Lữ (1943) tại QN và cụ Tr Nhẫn (1943) tại PT. Chính trong thới gian nầy, quí vị HĐ ở TQ (thuộc phái CK) đã liên lạc được vơí các HĐ ở PM và PC (thuộc phái TTh).

Ngày 9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp trên toàn cõi ĐD, các HĐ/CĐ được ra tù (cùng với các tù chính trị) khôi phục tín ngưỡng, sắm sửa lại Thánh Tượng và các đồ thờ. BCQ TT T Long được củng cố và bổ sung: Cụ Ngô Thủ là CT, cụ H Kiên làm Phó. Lễ phục hưng TT được tổ chức ngày 13/7/A Dậu (1945). Các TT khác cũng lần lượt tổ chức lễ phục hưng trong thời gian nầy.

Thế rồi, CMT8/1945 nổi lên, cơ đạo đang vừa phát triển rầm rộ thì bị khựng lại. Lúc bấy giờ ông Ph Nghị, bậc HĐ có nhiều uy tín đã từng lãnh đạo cả 6 tỉnh MT lại bỏ Đạo và tuyên bố rằng ĐCĐ đến đây đã hết nhiệm vụ, chúng ta nên giải tán. Vì vậy, phần lớn các HĐ và tín đồ nghe lời “Anh Lớn” đã bỏ đạo chối tu. Hầu hết các TT thuộc phái CK đều giải thể nhằm lúc cơ đạo bị khủng bố gắt gao nầy. Các HĐ phái TN càng bị bắt giữ nghiêm nhặt vì có một số HĐ đã thân Nhật bằng cách vận động Bảo Hiểm cho Nhật. Mãi về sau, ông P Nghị đã nghỉ, cơ đạo phục hưng, các TT CK mới phát triển trở lại vớ sự hợp sức với CQCĐTN của cụ Ph K Sửu và thành lập HTTƯTQ trong ngày ATĐH với ngôi ĐT nguy nga tại TQ vào năm C Tý (1960), gần vị trí TT T Định cũ.

Leave a Reply