Các Thánh Thất ở Hoài An, Tuy Phước và Bình Khê được xây dựng (1955-1960)

Các Thánh Thất ở Hoài An, Tuy Phước và Bình Khê được xây dựng (1955-1960)

Về phía Nam Phù Cát cũng có các nhóm Đạo thọ từ Hội Vân sinh hoạt không kém phần sôi nổi như:

– Nhóm Tuy Phước: Do ông H Cẩn truyền vô từ năm 1941, lập XĐ T Phước (gần ga xe lửa D Trì), trực thuộc TT/HV. Đến năm 1946, bị Pháp thả một trận bom khủng khiếp, lúc bổn đạo đang họp, nhưng hoàn tàn khg nổ quả nào! Huyền diệu đó đã khiến cho đồng bào tin tưởng theo đạo đông. Qua năm K Hợi (1959), lập thành TT Trung Tâm (tại xã Phước Thành, TP). Vị ĐHĐ đầu tiên là LS H Cẩn, sau xây cất đủ Tam Đài, sinh hoạt bình thường đến ngày nay.

– Nhóm Bình Khê: Do ông Trg Q Xán đem truyền về cũng từ năm 1941. Trước đó không lâu, có một số tín đồ theo phái CKTQ xin sáp nhập lập thành XĐ B Khê thuộc TT/HV. Do sự phát triển đông đảo tín đồ sau khi đình chiến 1954, mà đến năm C Tý (1960) lập ra TT Tr Bình (tại xã Bình Hoà, BKhê – bây giờ là TSơn). Vị ĐHĐ đầu tiên là LS Trg Q Xán, ngày nay vẫn sinh hoạt phát triển bình thường.

– Nhóm Hoài An: Trở ra phía T Bắc, một số tín đồ thuộc TT Phú Hữu (An Tường, HA) và TT Tân Xuân (An Hảo, AL), nguyên gốc là phái Đạo CK do ông Dg M T đem về và thành lập (1938-1941) với những người cốt cán như các ông L Đào, L X Hương, V T Mực… .Sau ngày đình chiến 1954, lại liên lạc về TT/NLĐ (ở PM), lập thành hai Xã Đạo An Tường và An Hảo, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của quí CS của HĐ nầy.

Đến năm Đ Dậu (1957), nhóm CK của TT Phú Hữu quay trở lại sinh hoạt với HTTƯTQ. Còn lại XĐ An Hảo phát triển thành lập TT Tr Hảo, công khai vào ngày 25/ 5/Đ Dậu (1957), do ông LS L Thảo (con bà V T Mực) làm ĐHĐ đầu tiên, có quí ông L Tầm, L Hoè cộng tác. Đặc biệt trong thời gian XĐ An Hảo cầu thuốc BTTP cầu đúng 100%. Nhờ vậy mà tín đồ phát triển rầm rộ đông quá nên phải thành lập TT Tr Hảo.

Leave a Reply