Các ThánhThất ở Phù Mỹ được thành lập (1941)

Các ThánhThất ở Phù Mỹ được thành lập (1941)

Đến năm Tân Tỵ (1941), hai nhóm đạo làng Vĩnh Phú hợp nhau lại thành lập Thánh Thất Vĩnh Phú tại ngôi nhà Ông HQKim hiến cúng (tục danh là chùa ông Siêu). HTrg là ông HQKim, Từ Hàn là ông Đặng Ngọc Dương. Thánh Thất nầy chỉ sinh hoạt được một thời gian ngắn là bị đóng cửa, rồi năm 1942 bị đập phá. Huyện Nha cho lính xuống triệt hạ bàn thờ và đồ thờ tập trung tại cơ quan, các HĐ bị bắt bớ đánh đập tàn nhẫn rồi giam cầm. Nhóm Tây Vĩ nh Phú bị đánh nặng nhất.

Trong số nầy có nhiều ngừơi kiên trì, dũng cảm hy sinh cho Đạo như ông Trùm Phúc (Võ Hoa) từng vỗ ngực thách thức với tên Lại Mục Huyện khi bị bắt, nhưng sau CMT8/ 1945 lại bỏ Đạo, đi làm CM . Nhóm nầy cũng có trường hợp như ông Nguyễn Hân, người có trình độ và năng lực, vào làm ĐK cho TT Đại Thanh khỏang 5 năm, nhưng đến ngày CMT8/1945 cũng nghỉ tu đi làm Cách Mạng, rồi tập kết ra Bắc.

Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương (1923-?), một trong những người đem đạo Cao Đài từ Hội Vân về Phù Mỹ năm 1940. Sau nầy trở thành Chức Sắc HTĐ của Hội Thánh TGCĐ. Những năm cuối đời Ngài thọ pháp Vô Vi Chiếu Minh.

Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương (1923-?), một trong những người đem đạo Cao Đài từ Hội Vân về Phù Mỹ năm 1940. Sau nầy trở thành Chức Sắc HTĐ của Hội Thánh TGCĐ. Những năm cuối đời Ngài thọ pháp Vô Vi Chiếu Minh.

Ngọc Giáo Hữu Huỳnh Quang Bình (1916-?) một trong những người của nhóm Đạo Tây làng Vĩnh Phú đem đạo CaoĐài từ Hội Vân về Phù Mỹ năm 1940. Sau nầy làm ĐTĐ Bình Định.

Ngọc Giáo Hữu Huỳnh Quang Bình (1916-?) một trong những người của nhóm Đạo Tây làng Vĩnh Phú đem đạo CaoĐài từ Hội Vân về Phù Mỹ năm 1940. Sau nầy làm ĐTĐ Bình Định.

Đến ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945), TT được sửa sang và mở cửa lại sinh hoạt nhộn nhịp, sau CMT8/ 1945 trở lại mức độ cầm chừng. Đến khi thống thuộc CQTGTBB (1946) đổi tên là TT/NLĐ, do ông H Q Phát làm ĐHĐ, đến năm 1958 được xây cất lại Tam Đài khá khang trang. Trong thời kỳ nầy có một người đã đóng góp công quả đặc biệt xây cất Thánh Thất là ông Ng Ph Chỉnh Mỹ Chánh, PM).

Cũng trong năm 1941, nhóm MH thành lập TT Mỹ Hội, do nhà ông Ng Thung ( tục danh là Phó Đoàn Để) hiến cúng, ông Ng Thủ làm HT. Sinh hoạt được 2 năm thì bị Pháp khủng bố và đóng cửa. Đến khi TT NLĐ sống lại, thì nhóm MH chỉ còn là một XĐ trực thuộc. Mãi đến năm K Dậu (1969), bổn đạo phát triển đông mới xây dựng lại TT hình thức Nhị Đài với tên mới là TT Trung Hội, cũng do ông GThiện Ng Thủ làm ĐHĐ.

Hồi cuối năm 1940, một số người nhập môn ở MH do các ông Ng Phú, Ng Cung, Ng H Cần, Ng Chánh, Ng Xuân, Đ Triêm… hướng dẫn tìm ra HTCKTQ (vì được nhận đạo cấp của HT nầy) để sinh hoạt trực tiếp. Mãi đến sau CMT8/1945 số người nầy mới trở lại sinh hoạt với TT/NLĐ, và đến năm 1965 thành lập TB đồ sộ.

Leave a Reply