Cơ đạo Bình Định phát triển sau Hiệp Định Genève (1955-1975)

Cơ đạo Bình Định phát triển sau Hiệp Định Genève (1955-1975)

Trong thời kỳ chiến tranh Việt–Pháp, tuy việc tín ngưỡng rất khó khăn, việc theo đạo và truyền đạo bị đàn áp, khủng bố ngày càng gay gắt, nhưng bổn đạo vẫn âm thầm tu tiến và phát triển không ngừng. Bên ngoài càng cấm ngăn thì lòng vì Đạo vì Thầy càng thêm được nung nấu. Cho đến khi HĐ Genève 1954 được ký kết, hoà bình được vãn hồi thì các HĐ được trở về, phục hưng cơ đạo và sinh hoạt tín ngưỡng lại rầm rộ trở lại. Sau đó, Q.GH HQBình được HT cử làm ĐTĐ/BĐ sau khi bỏ trống mấy năm vì các HĐ ở tù. Các TT trong toàn tỉnh đều lần lượt được tái thiết đủ Tam Đài uy nghi sau ngày thành lập HT TGCĐ tại ĐN (1/6/B Thân – 1956).

Bấy giờ TĐ/BĐ có tất cả 7 TT trải dài từ B tới N: CLĐ ở TQ (gốc CK), TH ở AL (gốc TT và CK), NLĐ ở P M: (gốc TT), TH ở PM (gốc TT), KQMĐ ở PC (gốc TT), TT ở TP (gốc TT) và TB ở BK (gốc TT).

Riêng tại TT/KQMĐ (trước là V/P TĐ), từ năm1959 (ĐĐ.34), ĐT/HThanh (lúc đó là CS lớn của HT với phẩm vị là BCQ HTĐ, đạo hiệu là HuệThanhVân), đã hợp sức với BTĐ (lúc đó là NGH TSXuyên) xây dựng TX BĐ (cùng lúc với TX PHĐ của HT và các TX các TĐ), qui tụ các NTS BĐ (phần lớn ở các TT CLĐ, NLĐ và KQMĐ đã gia nhập NĐGT từ năm 1955) về đó tu học lập công dưới sự hướng dẫn và bảo trợ của ĐT, với người GT là ĐT Nữ GH P H Hoè. Suốt trên 25 năm hoạt động, phải nói rằng TX BĐ là một Nhà Tu tương đối có nề nếp qui củ nhất, bởi nhờ sự quan tâm dìu dắt chỉ dạy của ĐT/ BCQ/HThanh (vì Ngài thường trú tại bản thất KQMĐ). Ngày nay ĐT đã qui Tiên (1985), nhưng TX BĐ vẫn còn sinh hoạt tu học nhờ đã có nề nếp sẵn, tuy có phần sút giảm.

Về phần Đoàn TTN PThiện, TT/KQMĐ vẫn là nơi hưởng ứng sớm nhất trong Tỉnh, ngay từ khi PT được phát động tại HT (1957). Thời kỳ nầy phần lớn những cuộc sinh hoạt là học tập glý, rèn luyện đức dục và lễ nghi, kinh kệ. Đến năm 1964, đoàn nầy biến thành TN HĐĐ theo chủ trương chung của HT. ĐT/BCQ/HThanh từng là sáng lập viên nên hàng ngũ TNHĐĐ tại KQMĐ nói riêng và tại TĐ/BĐ nói chung đựơc phát triển mạnh mẽ rầm rộ. Hơn 10 năm hoạt động, Đoàn HĐ Tỉnh nhà đã lập được rất nhiều thành tích trong việc rèn luyện bản thân và phụng sự GH cũng như xã hội.

Sự sinh hoạt của các TT trong toàn Tỉnh cũng như của cả HT đang hôì phát triển tốt đẹp thì cuộc chiến tranh V–M xảy ra ngày càng ác liệt. Hết nửa số TT ở phía bắc BĐ đã bị bom đạn thiêu huỷ. Có nơi đã kịp thơì xây dựng lại tuy có tính cách tạm thời, nhưng có nơi phải di tản về vùng an toàn để tránh bom đạn. Phần bổn đạo thì tản cư lưu lạc đó đây khắp các Tỉnh MN, có kẻ may ra gặp được nơi có Thánh sở CĐ, được tiếp tục việc tu học, nhưng nhiều người lại lang bạt những nơi heo hút, những vùng rừng rú mới khai hoang hoặc những chỗ chưa có TT, TB, hoặc vì còn mãi lo ổn định cuộc sống nơi quê người xứ lạ… nên đành lạc mất đường tu!

Ngày nay, nhìn lại công trình truyền đạo của các bậc cha anh, lớp hậu sinh chúng ta không khỏi ngậm ngùi ! Đôi khi trở về thăm lại các di tích ngày xưa, nhớ về những bậc HĐ quá cố, lòng những ai hoài!
Hai tiếng HV đã thấm sâu vào tiềm thức của bổn đạo CĐ/BĐ. Vì đó là cái nôi đã truyền bá nuôi dưỡng cho mầm đạo lớn lên phát triển lan tràn ở phía nam BĐ.

Nơi đây còn có một phong cảnh thiên nhiên làm nơi tham quan lý thú cho khách vãng lai. Chỉ bước ra khỏi khu Thánh địa HV chừng vài trăm mét về phía đông bắc, du khách đã thấy một dòng suối thiên nhiên nước luôn luôn nóng sôi bốc hơi nghi ngút không biết tự bao đời. Có một thời, hàng ngày tấp nập khách thập phương từ các nơi đến đây xin nước chữa bệnh. Hiện nay HV vẫn là một điểm tham quan kỳ lạ hấp dẫn của tỉnh BĐ. Phải chăng thiên nhiên đã ưu đãi, góp phần tạo cho cảnh trí ở dây thêm phần lôi cuốn hấp dẫn, để con người dễ tìm đến với thế giới tâm linh, với nền tân giáo lý CĐ.

Người viết, một lần trở về thăm TTKQ, nơi có ĐT BCQ hằng trìu mến và những người chị từng là những N TS đã tu học ở đây, nhìn cảnh cũ, nhớ người xưa bằng đôi dòng tưởng niệm:

“Một sáng mùa hè đang thảnh thơi
Bỗng nghe tin Bác đã đi rồi !
Tiếc trang Hướng Đạo dày công nghiệp
Thương bậc chân tu trọn Đạo Đời
Thất cũ Kim Quang nay vắng Bác
Đàn xưa Phước Huệ thấy đâu người?
Trung Hưng sứ mạng ai lèo lái?
Đạo nghiệp còn đây những rối bời .

Leave a Reply