Cơ Đạo phát triển sau Hiệp Định Genève (1955-1965)

Cơ Đạo phát triển sau Hiệp Định Genève (1955-1965)

Dù vậy, bổn đạo vẫn sinh hoạt tín ngưỡng đều đặn. Mãi đến ngày đình chiến theo HĐ Genève 1954, cơ đạo được phát triển rầm rộ.

Giữa năm A Mùi (1955), trong một đàn cơ tại HT TTh , ĐT H Thanh đã bạch xin và được Ơn Trên ban Thánh hiệu mới cho TT T Long là CLĐ.

Thời kỳ xây dựng ĐT THBT tại ĐN và LT tại QNg, toàn đạo nô nức lập công và liên tục tổ chức nhiều cuộc đón tiếp các pháiđoàn các HT Trg-Nm từ cấpcao đến cấp thấp và được HT, TĐ về mở nhiều khoá học đạo nhằm động viên hướng dẫn cho toàn đạo trên đường tu học lập công.

Thời gian tiếp theo, bổn đạo CLĐ lại phát triển tín đồ và tinh thần ham tu ham học lên đến cao độ. Phong trào “NĐGT” đã lôi cuốn được một số NTS có chí nguyện xuất gia tu cầu giải thoát. Tiếp đến, Đoàn TTN PThiện được thành lập, làm nô nức lòng người, niềm tin nơi cơ đạo tương lai càng được củng cố.
Đến năm Đ Dậu (1957), cụ H Kiên được Th phong GH và được điều về làm việc trong CQ/PThiện HT. Cụ QGH N H Thường được cử lên thay chức vụ ĐHĐ trong thời gian 2 năm, sau vì già yếu phải trao trọng trách lại cho cụ LS Phan Cừu Cát.

Đến ngày rằm /2/M Tuất (1958), toàn đạo CLĐ đã góp công xây dựng lại ngôi nhà Thánh đủ Tam Đài uy nghi tráng lệ, bởi lẽ ngôi TT cũ bằng tranh lâu năm đã hư mục, vả lại, quá chật chội không đủ chỗ tín ngưỡng cho hơn 1000 tín đồ lúc bấy giờ. Ngôi TT mới so ra có thể to lớn nhất trong số mấy chục TT trong HTTGCĐ thời đó. Lễ an vị được tổ chức thật long trọng vào ngày 18/12/M Tuất (1959), có đông đảo quí CS/HT và TĐ về tham dự. Đây có thể nói là niềm vinh dự tự hào của bổn đạo TQ.

Bấy giờ TT/CLĐ có tất cả 9 XĐ, là cơ sở của các nhóm đạo kỳ cựu. Bốn XĐ mới lập thêm là A Thái, H Hảo, H Châu và H Xuân. Đến cuối thập niên 60 thì XĐ H Xuân suy yếu và thêm một XĐ H An mới tách ra từ XĐ H Thanh, mãi cho đến ngày tản cư đây đó.

Leave a Reply