Họ đạo Hưng Đông (1945)

Họ đạo Hưng Đông (1945)

Năm Gíap Thân (1944), TB Đông Tác dời lần nữa về nhà Ngài Mai Diệu (tức Mai Thanh Phẩm) và Ơn Trên cho phép thành lập TT Hưng Đông vào ngày 15/4/A Dậu (1945).

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đạo Cao Đài được truyền về địa phương Hưng Đông vào ngày 15/11/M Dần (đầu năm 1939) do cụ Trần Chuân, sau đến Ngài Nguyễn Năng Cán (Thầy Hậu) và Nguyễn Thanh Giảng (Thầy Thơ) đều là những đạo sĩ Tam Giáo MS thuộc Giác Tế Đường (tức nhà Ngài Ng Năng Cán).

Sau khi qui hiệp Cao Đài, Giác Tế Đường trở thành TB Đông Tác thuộc TT Trung Nguyên (ở TBình), bổn đạo ngày càng đông đảo và sự đàn áp của chính quyền ngày càng gắt gao.

Từ năm Canh Thìn (1940), TB đã phải dời đến nhà của Ngài Châu Thanh Khuê (làm Bảo cử).

Năm Gíap Thân (1944), TB Đông Tác dời lần nữa về nhà Ngài Mai Diệu (tức Mai Thanh Phẩm) và Ơn Trên cho phép thành lập TT Hưng Đông vào ngày 15/4/A Dậu (1945).

Năm 1947, TT mở trường Tiểu Học đủ 5 lớp trên khu đất của đạo hữu Nguyễn Táng hỷ cúng. Trường bị đóng cửa vào năm 1952.

Từ năm 1950 , TT chia thêm TT Từ Vân, phối hợp với TT Trung Nguyên lập Sở Nông Châu Thọ ở xã Bình Phú.

Ngày 8/4/Nh Thìn (1952), quân Pháp đổ bộ đốt nhà, giết hại đồng bào đồng đạo rất thê thảm.
Từ năm 1953, TT Hưng Đông lại chia thêm TT Th Hoà ở phía tây.

Đầu xuân Ất Mùi (1955), Hội Thánh mở khóa học đào tạo Giáo sĩ Phổ Thông tại TT Hưngg Đông cho các tỉnh Nam Ngãi Bình Phú. Năm học 1955-1956, TT mở lại trường Trung Học để dạy cho con em nhà đạo.

Ngày 1/4/K Hợi (1959) TT bị chính quyền địa phương niêm phong, tín đồ bị đàn áp, không được tín ngưỡng. Đến đầu năm Canh Tý (1960), TT được xây cất trên khoảng đất mới (3000 m2) nhưng chưa hoàn thành thì đạo hữu phải tản cư về các thành phố (1964), nhiều nhất là Tam Kỳ.

Trong thời gian nầy, bổn đạo được dịp đóng góp công sức để xây dựng Thánh Đường Tỉnh Đạo Quảng Tín (1970).

Sau đó, bổn đạo lần lượt trở về quê (từ 1970-1972) và tái thiết Báo An Đường và Hội Trường TT trên nền đất cũ, đến 23/7/Nh Tý (1972) thì an vị.

Đến 28/8/Nh Thân (1992), lễ trí thạch TT được tiến hành và xây dựng TT đủ Tam Đài, an vị vào ngày 8/12/G Tuất (1994) và lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 1/2/A Hợi (1995).

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Hg Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Hưng Đông có chí có gan
Tiến lên mỗi bước lòng càng hanh thông
Chị em giây phút đại đồng
Tương thân tương ái ân hồng Thầy trao.

2- Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Hưng Đông đã liền vây liền cánh
Co lòng lo nên cảnh được vui
Cùng nhau chia khổ sớt bùi
Có nhau những lúc buồn vui mới là.

3- Đàn tại TT Th Hoà,14/4/ĐĐ.30 (1955):
Hưng Đông có sẵn dòng lưu thuỷ
Thả thuyền từ tựu chí về quê.

4- Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB dạy:
Hưng Đông đạo hữu nầy nghe kỹ
Nghe Lão khuyên Lão chỉ đôi lời
Mối tình thân ái mà lơi
Tại ta sao đó, người thời sao đây?

5- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Hưng Đông Thất mỵ quyền chế ngự
Chư tín đồ được thử lòng tu.
Gắng công hiệp chí vạn thù
Lo cho cơ đạo muôn thu thanh bình.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Mai Thanh Phẩm [Mai Diệu](Chủ thất): 1945-1950
– LS Châu Thanh Khuê (Chủ thất) : 1950-1951
– LS Thái Phẩm Thanh (Mai Thanh Phẩm) : 1951-1952
– LS Trần Thanh Cẩn : 1952-1953
– LS Thái Phẩm Thanh (Mai Thanh Phẩm) : 1953-1956
– LS Thượng Tích Thanh (Võ Thanh Tích) : 1956-1960
– LS Ngọc CổThanh (Nguyễn Thanh Cổ) : 1960-1990
– LS Thượng Đạt Thanh (Võ Thanh Đạt) : 1990-1998
– LS Thái Kim Thanh (Trần Quang Kim) : 1998-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Hg Đông có: 8 Xã Đạo với khoảng 1200 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Xã Bình Nam, Bình Sa, Tam Thắng (3 xã), huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Đông Tác, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình,
tỉnh Quảng Nam – ĐT: 0510.873.395 .

Thánh Thất Hưng Đông (Quảng Nam) tái thiết năm 1995.

Thánh Thất Hưng Đông (Quảng Nam) tái thiết năm 1995.

Thánh Thất Hưng Đông (Quảng Nam) hiện nay

Thánh Thất Hưng Đông (Quảng Nam) hiện nay

Leave a Reply