Họ đạo Khánh Vân (1947)

Họ đạo Khánh Vân (1947)

Đây nguyên là ngôi chùa Khánh Vân Tự củ cụ Nguyễn Nguyên Giác lập từ năm 1936. Đến năm 1961, TT được di dời ra vườn đình cách cơ sở cũ chừng 500 mét, rộng rãi, khang trang hơn. 

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đây nguyên là ngôi chùa Khánh Vân Tự củ cụ Nguyễn Nguyên Giác lập từ năm 1936. Đến năm 1961, Thánh Thất (TT) được di dời ra vườn đình cách cơ sở cũ chừng 500 mét, rộng rãi, khang trang hơn. TT được xây dựng đầu tiên vào năm 1947, ở thôn 6, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.

Năm 1965, chiến tranh ác liệt, TT bị bom đạn nên hư hỏng nặng, phải dời một lần nữa vào vị trí ngày nay, tại thôn Tiên Bình, thi trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước, Quảng Nam. Tại đây, TT được xây lại mới tường đất, lợp tranh không được khang trang mấy.

Năm 1972, bị thả bom nên TT bị hư hại, bổn đạo phải trùng tu. Năm 1975 TT đã bị hư hại nhiều vì trải qua thời gian chiến tranh, bổn đạo phần lo xây dựng xóm làng, phần lo tu bổ TT để có nơi chiêm bái.

Năm 1984 và 1989 lại bị bão lụt nên nhà Thánh bị sụp lỡ, lại phải xây dựng lại. Đến tháng 8/Canh Thìn (2000), bổn đạo lo tiến hành kiến thiết, dự kiến làm đủ Tam Đài và tổ chức lễ khánh thành Nhị Đài vào đầu năm Q Mùi (2003).

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Hưng Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Khánh Vân lo được cao trào
Lo tu lo giư tương giao ôn hòa
Chị em thờ học một Cha
Chia phần trách nhiệm nơi nhà phạm môn.

2- Đàn tại TT Trung An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Khánh Vân đã vì Thầy vì Đạo
Biết mà chưa rốt ráo thật thà
Nữ Nam tu tiến lên mà
Có công ắt được vào toà Ngọc Kinh.

3- Đàn tại TT Thái Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Khánh Vân đã trải qua lắm đoạn
Sao cũng còn loạng choạng chưa xong.

4- Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB dạy:
Khánh Vân khá đua chen lẹ lẹ
Chiếc thuyền từ chở nhẹ đi mau
Lái lèo vững chải có nhau
Trong êm ngoài ấm một màu xinh xinh.

5- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Khánh Vân thất tình thương tiến bước
Việc Đạo cần sau trước trông xem
Gắng tu qua khỏi màn đêm
Gần tâm cảnh mới lòng thêm thiện từ.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vi Đầu Họ Đạo:
– Nguyễn Đình Anh (Chủ thất) : 1947-1949
– LS Ngọc Nhơn Thanh (Ng Y Nhơn) : 1949-1959
– LS Ngọc Ba Thanh (Phan Thanh Ba) : 1959-1964
– LS Ngọc Tuyển Thanh (Hồ Đắc Tuyển) : 1964-1969
– LS Ngọc Mậu Thanh (Phạm Chí Mậu) : 1969-1972
– LS Ngọc Tịnh Thanh (Trần Thành) : 1972-1977
– LS Ngọc Luận Thanh (Đinh Thành Luận) : 1977-1983
– LS Thái Hoàng Thanh (Lê Bích Hoàng) : 1983-1993
– LS Ngọc Tịnh Thanh (Trần Thành) : 1993-1999
– TSQ Đoàn Ngọc Sơn : 1999-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Khánh Vân có: 5 XĐ với gần 300 Tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân

Thánh Thất Khánh Vân (Quảng Nam) tái thiết năm 2000

Thánh Thất Khánh Vân (Quảng Nam) tái thiết năm 2000

cận ttrấn Tiên Kỳ, TP, QN.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Tiên Bình, ttrấn TiênKỳ, TP, QN–ĐT: 0510.884142

Thánh Thất Khánh Vân (Quảng Nam) tái thiết năm 2000 .

Leave a Reply