Họ đạo Kim Quang Minh Đài (1939)

Họ đạo Kim Quang Minh Đài (1939)

Năm K Mão (1939) Ngài Hh Thanh đem mối đạo Phái T Thiên từ TT Đại Thanh (G Định) về truyền trong gia tộc và bà con xóm làng.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Năm K Mão (1939) Ngài Hh Thanh đem mối đạo Phái T Thiên từ TT Đại Thanh (G Định) về truyền trong gia tộc và bà con xóm làng. Khi bổn đạo đông đảo thì thành lập Hội Vân (thuộc làng Hội Vân, huyện PCát, BĐ). Đây là nhà của cụ Huỳnh Tuân (tục gọi là cụ Phó Hai) hiến cúng. (Cụ H Tuân là anh họ của Ngài H Thanh, có con là ĐT H Kim Ngọc rất minh nhưng sau bị sa ngã, đáng tiếc!).

Ngài H Thanh bị Chính quyền địa phương bắt nhiều lần cùng với bổn đạo nhưng nhờ huyền diệu của Ơn Trên nên đều thoát nạn. Thánh Thất đã trải qua nhiều giai đoạn thử thách thăng trầm nhưng vẫn đứng vững đến ngày hôm nay.

Năm 1944 Ngài vận động xây cất TT Hội Vân đủ Tam Đài rất đồ sộ và khánh thành vào tháng 4/Â Dậu (1945) có Ngài Tr Q Luyện thuyết đạo tại nhà công đồng PC. Nhưng đến cuối năm ấy TT bị đập phá và bổn đạo bị bắt rất đông.

Qua năm 1946, TT Hội Vân được Ơn Trên ban Thánh hiệu là Kim Quang Minh Đài, Ngài H Thanh cùng đi với phái đoàn CQTG ra HN can thiệpm với Chính phủ VNDCCH và bổn đạo được tự do tín ngưỡng.
Năm 1949-1954, Ngài H Thanh dã kết thân với các HĐ QN và biết rõ được những tổ chức qui mô của cơ đạo Miền T.

Năm 1946-1964, TT Kim Quang Minh Đài được Ban TĐ/BĐ mượn đặt V/P để điều hành đạo sự trong Tỉnh.

Đầu năm 1949, TT K Quang M Đài cử Đại biểu về HT (TT Trg An, QN) để dự Đại Hội NS, đến cuối năm một số HĐ bị bắt xử tù tại phiên toà BS.

Năm 1957, thành lập Đoàn Thanh Thiếu Nhi Phứơc Thiện để dìu dắt con em nhà Đạo trong TT và tái thiết TT với hình thức Nhị Đài, có cả Báo An Đường và Hội Trường TT rộng rãi khang trang.

Năm 1959, thành lập Tu Xá Bình Định tại TĐ. Thời gian nầy có Ngài BCQ.H Thanh (CS/HTĐ.HT), GH Trg S Xuyên (ĐTĐ/BĐ), NGH Ph Hg Hoè (Gia trưởng TX) thường trú tại đây, nên sự sinh hoạt tại TT K Quang M Đài sôi nổi hẳn lên.

Năm 1964, Chi Đoàn TNHĐĐ ra đời thay thế cho Đoàn Thanh Thiếu Nhi Phứơc Thiện, cùng với các Chi Đoàn trong HT.

Đến sau năm 1975, TT K Quang M Đài vẫn sinh hoạt bình thường, trầm lặng với những sinh hoạt thuần tuý tín ngưỡng.

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT K Quang M Đài, 10/12/ĐĐ.30 (1955):
Kim Quang Minh dốc lòng tiến bước
Nương níu nhau xông lướt kịp kỳ
Long Hoa cửa Đạo vào thi
Trước sau ai cũng tư duy chuyên cần.
Đời còn lắm phong vân khói lửa
Người còn đương lần lựa tư riêng
Các em giư trọn lời nguyền
Nỗ tâm giục trống qui nguyên cấp thời.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Thất Kim Quang rạng ngời danh hiệu
Chư Hiền lo tìm hiểu lẽ trời
Gắng công phổ độ cứu người
Chầy năm cúng nước tứ thời suốt thông.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Cụ Huỳnh Tuân (Chủ Thất): 1939-1946
– Cụ Lê Quí (Hội Trưởng): 1946-1948
– LS Ngọc Thanh Thanh (Đỗ Thanh): 1948-1958
– LS Thượng Xán Thanh (Trương Quang Xán): 1958-1960
– LS Ngọc Cự Thanh (Lê Cự): 1960-1963
– LS Ngọc Cát Thanh (Phan Cừu Cát): 1963-1964
– LS Ngọc Cự Thanh (Lê Cự): 1964-1980
(5 năm bị gián đoạn, không có ĐHĐ)
– LS Ngọc Nam Thanh (Nguyễn Đình Nam): 1985-1987
(3 năm bị gián đoạn, không có ĐHĐ)
– LS Nguyễn Thạnh : 1990-1993
– LS Ngọc Nam Thanh (Nguyễn Đình Nam): 1993-1998
(2 năm bị gián đoạn, không có ĐHĐ)
– TSQ Nguyễn Minh (Về sau cầu phong Luật Sự): 2000-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ K Quang M Đài có: 6 XĐ với khoảng trên 800 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã trong huyện Phu Cát, tỉnh Bình Định.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù cát, tỉnh Bình Định – ĐT : 056.850.868.

Thánh Thất Kim Quang Minh Đài (Bình Định) tái thiết năm 1957

Thánh Thất Kim Quang Minh Đài (Bình Định) tái thiết năm 1957

Leave a Reply