Họ đạo Liên Hòa (1950)

Họ đạo Liên Hòa (1950)

Từ khi thực dân Pháp tái chiếm VN (1946), quân Pháp đã đổ bộ và đánh phá các làng xã của nước ta ngày
càng ác liệt.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Từ khi thực dân Pháp tái chiếm VN (1946), quân Pháp đã đổ bộ và đánh phá các làng xã của nước ta ngày
càng ác liệt. Các Họ Đạo ở Quảng Nam đã cùng với Hội Thánh tản cư lên Phước Hội và TB Tứ Trung (tức Tý Sé). Bổn đạo đã vâng theo sự lãnh đạo của HT lập Nha Thánh, Sở Nông nhà Công Nghệ, Trường Học, Trạm Xá và ra sức lao động để đem lại đời sống ổn định.

Hai năm sau, chiến tranh dã bớt dần và một số bổn đạo hồi cư. Các cơ sở được xây dựng đã giải tán và một số bổn đạo của các TT Trung Thành, Th Quang, Từ Quang, Nam Trung Hòa… ở lại luôn và thành lập Họ Đạo Liên Hoà.

Năm 1950, bổn đạo chung góp xây dựng TT, lúc đầu lợp tranh, dừng tre cũng khá rộng, có nơi lễ bái và cử LS Thượng Đào Thanh (Ng Th Khuyến, đang làm ĐHĐ/TT Từ Quang) làm ĐHĐ đầu tiên, tại thôn Tứ Trung, xã Sơn Lợi, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Năm 1956 trùng tu.

Đến năm Giáp Thìn (1964), trận bão lụt Miền Trung kinh khủng đã làm bổn đạo phải tản cư một lần nữa về khu Dịnh cư An Hải (ĐN) và họ lại vận động xây dựng một TT lợp tôle tương đối rộng rãi để có nơi tín ngưỡng cho bổn đạo. Từ đó đến nay bổn đạo đã định cư luôn ở TP nầy và luôn luôn tu bổ TT để xứng đáng với sự lớn mạnh của Họ Đạo. Lần trùng tu mới nhất là năm 1992. Hiện nay, Họ Đạo vẫn còn một số cơ sở trên Sở Nông Phước Hội, có lẽ để đó luôn.

II- Thánh giáo điểm danh:
1/ Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):

Liên Hòa phải vẹn mười lời dạy
Phải rõ thông Tứ Đại Điều Qui
Đường Trời thúc giục nhau đi
Thang Trời đã bắc ngại gì không leo?

2/ Đàn tại TT Th Hòa, 14/4/ĐĐ.30 (1955):

Liên Hòa nhớ những lời son sắt
Mà lo tu dìu dắt thương nhau.

3/ Đàn tại THBT, 19/01/ĐĐ.32 (1957):

Liên Hòa Thất an bài Thánh Thể
Mỗi việc làm triệt để ra công
Chí tâm vượt khúc bềnh bồng
Chung nhau cầu nguyện điển hồng ban cho.

III- Tình hình sinh họat hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Thượng Đào Thanh (NgôTh Khuyến):1950-1963)
– LS Ngọc Tiếu Thanh (Nguyễn Tiếu) : 1963-1976)
[sau cầu phong Q.Giáo hữu] – LS Ngọc Bửu Thanh (Lê Ngọc Bửu) : 1977-1999
– TSQ Phạm Sáu (Đầu Họ Đạo) : 1999-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Liên Hoà có: 2 XĐ với gần 200 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Phần lớn các phường thuộc quận Sơn Trà và phần nhỏ quận Ngũ Hành Sơn của ĐN.

3) Địa chỉ liên lạc:
Kiệt 108/8, Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông,
Sơn Trà, Đà Nẵng – ĐT: 0511.831.083.

Thánh Thất Liên Hoà (Đà Nẵng), trùng tu năm 1992

Thánh Thất Liên Hoà (Đà Nẵng), trùng tu năm 1992

Leave a Reply