Họ đạo Lý Sơn (1940)

Họ đạo Lý Sơn (1940)

Đây là Thánh Thất Cao Đài duy nhất nằm trên hải đảo (Trừ CĐHT ở núi Dương Đông tại đảo Phú Quốc, nơi phát tích Đạo Cao Đài).

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đây là Thánh Thất Cao Đài duy nhất nằm trên hải đảo (Trừ CĐHT ở núi Dương Đông tại đảo Phú Quốc, nơi phát tích Đạo Cao Đài). Đảo Lý Sơn (còn gọi là Cù Lao Ré) tức huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 1939, các cụ Phan Húc, Trần Thiệt, Võ Bĩ, Phù Trang, Nguyễn Linh, Trần Nhập, Trần Thủ, Trần Hội, Võ Lầm, Lê quang Hinh…… đi buôn bằng ghe bầu ở Miền Nam, gặp được Đạo Cao Đài tại Thánh Thất Cầu Kho, rồi liên lạc với cụ Phan Nghị ở Tam Quan, đem về truyền bá Đạo tại địa phương.

Ban đầu quí vị truyền đạo cho những người trong gia đình và bà con họ hàng, rồi đến những người trong cùng thôn xã.

Năm Canh Thìn (1940), bổn đạo tại đây đã mượn tư gia của bà Nguyễn Thị Não (mẹ ông Trần Thiệt) để làm Thánh Thất, có nơi lễ bái tu học cho bổn đạo.

Năm 1945, TT đã bị hư hại nên bổn đạo phải tu bổ và tổ chức lễ phục hưng rầm rộ. Sau đó, bổn đạo cũng bị ảnh hưởng trong giai đoạn hy sinh, tuy không nặng lắm nhưng cũng đã làm cho bổn đạo nơi đây thấm thía.

Đến năm Canh Tý (1960), bổn đạo Thánh Thất Lý Sơn đã tái thiết ngôi nhà Thánh bằng tôle (nhà cấp 4) với nhà Báo An và Hội Trường khá khang trang.

Mãi đến năm 1975, Miền Nam giải phóng, bổn đạo Lý Sơn vẫn sinh sống và tu học bình thường đồng thời giữ gìn những cơ sở ấy đến ngày nay, tuy có sửa sang chút ít như lợp ngói ngôi chính điện và thay cửa ra vào.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Trần Thiệt (Chủ Thất): 1940-1945
(bị gián đoạn 10 năm không có Đầu Họ Đạo)
– LS Ngọc Cọng Thanh (Võ Cọng): 1956-1960
(lại bị gián đoạn 10 năm nữa không có Đầu Họ Đạo)
– LS Thái Ba Thanh (Lê Ba): 1971-1974
(lại bị gián đoạn 8 năm nữa không có Đầu Họ Đạo)
– LS Thượng Hồng Thanh (Tr Duy Hồng): 1992-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay Họ Đạo Lý Sơn chỉ có 1 Xã Đạo với gần 500 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Cả huyện đảo Lý Sơn (Cù lao Ré)

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Tây, xã Lý Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi – ĐT: 055.867.483 .

Thánh Thất Lý Sơn (Quảng Ngãi) tái thiết sau năm 1975

Thánh Thất Lý Sơn (Quảng Ngãi) tái thiết sau năm 1975

Leave a Reply