Họ đạo Nam Trung Hòa (1937)

Họ đạo Nam Trung Hòa (1937)

Đoàn Truyền Giáo Trung Kỳ cuối năm 1934 đầu năm 1935 đã thêm được hai kiện tướng, trở thành hai vị HĐ lỗi lạc của HT sau nầy.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Khoảng tháng 3/A Hợi (1935), đạo hữu Lê Kỳ (cháu Ngài Lê Trí Hiển, tức cụ Hường Hiển) thường mượn kinh sách Cao Đài, đem về nhà cho bà cụ Hường xem. Thế là ông cụ Hường (đã về hưu) lấy xem và có thiện cảm. Sau đó lại mời đoàn Truyền Giáo đến nhà lập đàn cơ và Ơn Trên dạy Đạo.Cụ đã giác ngộ và cả nhà nhập môn ngày 18/01/Bính Tý (1936). Từ đó Ngài Lê Trí Hiển trở thành một nhân vật cốt cán của đoàn Truyền Giáo nhờ uy danh của Ngài và nhà Ngài cũng trở nên nhộn nhịp.

Đến ngày 25/11/B Tý (đầu năm 1937), tu thất của Ngài (ở làng Đa Hoà, phủ Đ Bàn, QN, được Ơn Trên ban Thánh hiệu là TT Nam Trung Hoà với ý nghĩa là cây cầu nối liền giữa cơ đạo Trung Nam, hoà hợp các Chi Phái. Từ đó, tư thất Ngài cũng đã đón tiếp nhiều sứ giả từ M Nam ra để liên hệ về cơ đạo.

Ngày 21/7/Đ Sửu (1937) TT N Trg Hoà tổ chức lễ tiếp nghinh Thánh lệnh “Nội Luật Thánh Toà Khai Giáo Bắc Trung” do ĐT B Pháp Liên Hương Trần Thảnh Thơi và Huỳnh Cần Kiệm chuyển ra từ TT Bát Bửu Điện (ở M Nam) với Thánh lệnh của T Liêng. Thánh lệnh dạy về cơ cấu tổ chức HT và cho biết sẽ có quí CS cao cấp của các Chi Phái M Nam sẽ ra Trung trong năm nầy để mở mang mối Đạo.

Về sau, Ngài Lê T Hiển trở thành H Lý của Q. HT TK [1939](tức Giám Đàn Thiên Quân) và cụ Bà là GS Ch H Trưởng NPLĐ [1937](tức Chơn Giác Nương Nương). Sau khi Ngài Lê qui Tiên (1943) và cụ bà liễu Đạo (1945) thì TT Nam Tr Hoa cũng vẫn tiếp tục với những sinh hoạt đạo sự bình thường và bổn đạo phát triển với mấy lần tu bổ TT.

Mãi đến năm C Thìn (2000), bổn đạo mới tái thiết TT với hình thức Tam Đài nguy nga và Báo An Đừơng, Hội trường TT rộng rãi, khang trang. Lễ khánh thành được tổ chức trọng thể ngày 15/5/ĐĐ.75 (2000).

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Trg Thành,14/01/ĐĐ.15 (1940):
Nam Trung Hoà giữ gìn cẩn thận
Cơ mật kia muốn chận cơ quan
Vạn sự mà đặng bình an
Nhân sanh thấu máy hành tàng mới xong.

2- Đàn tại Sở Nông Phước Hội, 22/02/ĐĐ.23 (1948):
Nhau, rún ta đừng xé rẽ ra
Nam Trung đời đạo được chan hoà
Có ngày cá sẽ đăng môn cấp
Lặn tiếng im hơi ở một nhà.

3- Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Nam Trung với Hội An, Linh Bửu
Hội An nơi qui tựu mở mang
Là nơi rọi đuốc đưa đàng
Đưa người ta phải lo toan đưa mình.

4- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Nam Trung nhớ con đàng con nhỉ
Đàng chơn không Thầy chỉ từ lâu.

5- Đàn tại THBT,19/01/ĐĐ.32 (1957):
Nơi Nam Trung gắng thâu ma cảnh
Diệt trần tình xa lánh mùi dơ
Ban cho hồng huệ bây giờ
Nay lo hơn trước qua bờ thiêng liêng.

III- Tình hình sinh hoạt hịên nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Ngài Lê Trí Hiển (Chủ thất) : 1937-1943
– Ngài Lương Như Lý (Cửu Hiền) : 1943-1945
– LS Lê Như Hùng (Lê Quang Khải) : 1945-1954
– LS Lương Như Lý : 1954-1960
– LS Lương Như Triêm : 1960-1965
– LS Thượng Lãng Thanh (Nguyễn Lãng) : 1965-1972
– LS Lê Như Tùng (Lê Tầm) : 1972-1982
– TSQ Nguyễn Trân : 1982-1990
– LS Thái Khoan Thanh (Nguyễn Khoá) : 1990-1999
– LS Thái Hiền Thanh (Lê Đức Hiền) : 1999-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ N T Hoà có: 4 XĐ với khoảng 300 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân cận xã Điện Hồng (5 xã), huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Tuý La, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn. Tỉnh Quảng Nam – ĐT : 0510.741.505.

Thánh Thất Nam Trung Hoà (QNam), tái thiết năm 2000

Thánh Thất Nam Trung Hoà (QNam), tái thiết năm 2000

Thánh Thất Nam Trung Hòa hiện nay

Thánh Thất Nam Trung Hòa hiện nay

Leave a Reply