Họ đạo Sông Vệ (1937)

Họ đạo Sông Vệ (1937)

Nếu tính theo thứ tự thời gian thì đây là Thánh Thất được thành lập thứ tư của Tỉnh Đạo Quảng Ngãi (TĐ/QNg).

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Nếu tính theo thứ tự thời gian thì đây là Thánh Thất được thành lập thứ tư của Tỉnh Đạo Quảng Ngãi (TĐ/QNg). Các TT được thành lập trước đó đều đã tan rã hết.

Nguyên các cụ Phó Tổng Sử, Chủ Cống, Chủ Ngại, Huỳnh Thảo, Võ Quang Trân (ở huyện Tư Nghĩa)… đem mối Đạo thuộc hệ phái Cầu Kho ở Thánh Thất Hoài An (Mộ Đức, Quảng Ngãi) về truyền bá ở quê nhà.

Năm Đinh Sửu (1937) bổn đạo thành lập Thánh Thất Sông Vệ tại huyện Tư Nghĩa bằng tranh tre để tạm thời làm nơi tế lễ. Ngày 15/6/Â Dậu (1945), Thánh Thất tổ chức đại hội, có Hội Thánh tham dự, thành lập Ban Tỉnh Đạo và cử cụ Lê Đức làm Đầu Tỉnh Đạo đầu tiên.

Sau Cách mạng Mùa thu 1945, Thánh Thất nầy bị Nhà nước quản lý để chứa muối ăn. Ngày 14/7/Đinh Hợi (1947) Chủ Tịch Tỉnh đến giải toả và sau đó Thủ Tướng Phạm Văn Đồng có về Quảng Ngãi để giải quyết. Từ đó, bổn đạo mới có nơi để sinh hoạt trở lại.

Năm 1954, Hiệp Định Genève lập lại hòa bình cho Việt Nam, bổn đạo Thánh Thất Sông Vệ lại được tự do tu học lập công và phát triển mọi mặt. Năm 1955-1956, toàn thể bổn đạo nỗ lực đóng góp công quả xây dựng ngôi Linh Tháp để tưởng niệm Chư Thánh Tông Đồ Tử Đạo tại La Hà, Tư Nghĩa.

Ngày 01 và 02/6/B Thân (1956), toàn đạo tập trung đông đủ để dự lễ khánh thành THBT tại ĐN và LT tại QNg.

Có lẽ nhờ sự hộ trì của Chư Thánh mà bổn đạo TT Sông Vệ đã tinh tấn tu học lập công và phát triển vượt bực.

Năm M Thân (1968), toàn đạo đã nỗ lực xây dựng ngôi nhà Thánh bằng ngói cùng Báo An Đường và Hội Trường khá khang trang.

Từ sau ngày Miền Nam giải phóng (1975), TT Sông Vệ vẫn sinh hoạt bình thường và giữ nguyên cơ sở mãi đến ngày hôm nay.

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang Minh Đài, 10/12/ĐĐ.30 (1955)

Sông Vệ nhớ công lao ngày nọ
Phải quyết tâm vứt bỏ phàm tình
Lo tu lo học sửa mình
Sửa mình cho đúng mới thành người tu.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Sông Vệ còn đó đây lủng củng
Đạo nhịêm mầu áp dụng nhằm cơ
Tiến lên đến bến đến bờ
Thầy ban ân tứ gội nhờ mà tu.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Nguyễn Ngạt (Chủ Thất) : 1937-1946
(bị gián đoạn 10 năm không có ĐHĐ)
– LS Ngô Triết : 1956-1960
– QGH Ngọc Hậu Thanh (Tống Phước Hậu) : 1960-1964
– LS Ngọc Hùng Thanh (Võ Thạch Hùng) : 1964-1975
– LS Ngọc Đức Thanh (Ng Phước Đức) : 1975-1995
– LS Ngọc Long Thanh (Võ Đình Long) : 1995-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Sông Vệ có: 4 XĐ với gần 700 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã thuộc Tư Nghĩa, QNg.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Khối 2, thị trấn Sông Vệ, TNg, QNg – ĐT: 055.848019

Thánh Thất Sông Vệ (Quảng Ngãi) tái thiết năm 1968

Thánh Thất Sông Vệ (Quảng Ngãi) tái thiết năm 1968

Leave a Reply