Họ đạo Thái Hòa (1953)

Họ đạo Thái Hòa (1953)

Thánh Thất Thái Hoà cũng nguyên là một TB Xã Đạo cuả TT Hưng Đông, mà TT Hưng Đông vốn là chùa Giác Tế (tức nhà Ngài Nguyễn Năng Cán) thuộc Chi Đạo MS ở Đông Tác.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Thánh Thất Thái Hoà cũng nguyên là một TB Xã Đạo cuả TT Hưng Đông, mà TT Hưng Đông vốn là chùa Giác Tế (tức nhà Ngài Nguyễn Năng Cán) thuộc Chi Đạo MS ở Đông Tác.

Cụ Nguyễn Năng Cán là một bậc thâm Nho, kết giao nhiều bạn bè vàọc trò rất đông. Nhờ vậy, cụ đã độ dẫn được một số đông thiện tâm trí thức ở quanh vùng. Trên đường hành đạo, cụ được gặp gỡ ngài Trần Nguyên Chất và Huỳnh Ngọc Trác và đến thg 9/Đinh Sửu (1937) cụ qui hiệp Cao Đài. Đến 15/11/M Dần (đầu năm 1939), cụ Cán hiến cúng Giác Tế Đường làm TB Đông Tác và một số bổn đạo MS đã về với Đạo Cao Đài. Nhưng sau đó, bị chính quyền đàn áp gắt gao, TB phải dời đến 2 lần: lần năm 1940 vè nhà Ngài Châu Thanh Khuê , lần năm 1944 dời về nhà Ngài Mai Diệu và năm 1945 Ơn Trên cho phép thành lập TT Hưng Đông.

Được hai năm, Thánh Thất mở trường Tiểu Học, sau 5 năm thì bị đóng cửa. Đến năm 1950, vì bổn đạo quá đông và lãnh địa quá rộng nên chia ra thêm Thánh Thất Từ Vân. Hai năm sau giặc Pháp đổ bộ và giết hại đồng bào đồng đạo rất nhiều.

Qua năm sau nữa (1953), Hưng Đông lại chia thêm một lần nữa các bổn đạo ở phía Tây, thành ra TT Thái Hoà. Từ đây, bổn đạo lo xây cất TT mới. Lúc đầu Ngài LS Mai Thanh Phẩm kiêm luôn Đầu Họ Đạo, năm sau mới cử người khác.

Năm 1994, toàn đạo nỗ lực đóng góp công quả tái thiết Thánh Thất hình thức Tam Đài, có cả Báo Ân Đường và Hội Trường Thánh Thất rất rộng rãi, khánh thành ngày 8/4/Giáp Tuất (ĐĐ.69-1994).

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Thái Hoà gắng công phu công quả
Mỗi người lo đắp vá cho chung
Nữ nam trên dưới một lòng
Để đua với hội Hoa Long kỳ nầy

2- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Thái Hoà ngó như tròn như khuyết
Tại bởi đâu con biết chưa con?

3- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Thất Thái Hoà nội tình chưa vững
Nên nguyện cầu Thầy chứng lòng cho
Chí công tu học lần mò
Hồng từ huệ phước được cho trọn đầy.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Mai Thanh Phẩm :1953-1955
– LS Ngô Thanh Trĩ : 1955-1964
– LS Ngọc Thiên Thanh (Lê Thanh Thiên) : 1964-1970
– LS Ngọc Lang Thanh (Trịnh Thanh Lý) : 1970-1982
– LS Thượng Mại Thanh (Trần Thanh Mại) : 1982-1985
– LS Ngọc Hiệu Thanh (Trần Văn Hiệu) :1985-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Th Hoà có: 5 XĐ với gần 1000 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân cận xã Bình Nam (5xã), huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Thái Đông, BN, TB, QN – ĐT: 0510.873.221 .

Thánh Thất Thái Hoà (Quảng Nam) tái thiết năm 1994.

Thánh Thất Thái Hoà (Quảng Nam) tái thiết năm 1994.

Leave a Reply