Họ đạo Tịnh Sơn (1944)

Họ đạo Tịnh Sơn (1944)

Thánh Thất nầy ảnh hưởng Tây Ninh vì là do các vị Hướng Đạo gốc Tây Ninh thành lập từ năm 1944. Đó là các Ngài Nguyễn Khoa Trường, Ng Xứng, Huỳnh Đàn, Võ Trạc… Lúc đầu Thánh Thất tên là Tinh Trung, tọ lạc tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An. Sau nầy mới đổi thành Thánh Thất Tịnh Sơn. Hiện vẫn sinh hoạt bình thường. Vị Đầu Họ Đạo là Ngọc Bá Thanh. Số tín đồ còn khoảng 100 người.

Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang Minh Đài, 10/12/ĐĐ.30 (1955):

Tịnh Sơn lóng những câu thần kệ
Thấy trong người trí tuệ hiện hình
Ở đời ai cũng tham sinh
Đến khi giác ngộ quên mình cứu dân.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):

Thất Tịnh Sơn hoang mang chưa tỉnh
Các Hiền lo chấn chỉnh kịp thời
Tu thân cùng với độ đời
Làm tròn phận sự của người vào tu.

Leave a Reply