Họ đạo Trung An (1938)

Họ đạo Trung An (1938)

Đầu tiên hai Ngài Tr Ng Chất va Huỳnh Ngọc Trác thọ giáo MS tại chùa T Thiên ngày/02/Nh Tuất (1922) do ĐS Võ Xg Kỉnh khải thị.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Đầu tiên hai Ngài Tr Ng Chất va Huỳnh Ngọc Trác thọ giáo MS tại chùa T Thiên ngày/02/Nh Tuất (1922) do ĐS Võ Xg Kỉnh khải thị. Hai Ngài cất chùa “Tam Giáo Tự” tại làng An Tráng, phủ Th Bình, tỉnh QN, an vị ngày 18/ 02/G Tý (1924) và khánh thành chùa ngói ngày 18/02/M Thìn (1928). Sau đổi là “An Tráng Tự”, trực thuộc Linh Quang Tự (Gia Định) của Ngài TL Trần Đạo Quang.

Tháng 2/Đinh Sửu (1937), Ngài Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang ra Quảng Nam ngự ở chùa T Thiên, đứng tên mua đất và cuối năm chỉ đạo việc xây cất TT Trung Thành. Nhân ngày khánh thành TT Trung Thành và LV đệ bát ĐH 8/4/ Mậu Dần (1938), 2 Ngài Tr Ng Chất và Huỳnh Ngọc Trác đã được Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Đạo Quang làm lễ qui hiệp Cao Đài. An Tráng Tự đã được Đức Quan Thánh Đế Quân giáng cơ vào giờ Tý 24/6/Mậu Dần, ban cho Thánh hiệu là TT Trung An và dạy Ngài Trịnh Thanh Thảng (tức Trh Tr Tín) thay quyền chủ trì TT.

Ngày 15/10/Mậu Dần Ơn Trên phong cho Ngài Trh Th Thảng phẩm vị Lễ Sanh làm Đầu Họ Đạo (ĐHĐ) đầu tiên của Thánh Thất từ đấy.

Và rồi, ngày 8/01/Kỹ Mão(1939), TT Trung An tổ chức Tiểu Hội Vạn Linh và có Đức TTL giáng cơ dạy đạo.
Năm Qúy Mùi (1943), TT đã mở được các lớp văn hoá cho con em nhà đạo, nhưng đến cuối năm TT lại bị niêm phong. Đầu năm A Dậu (1945), mới được mở cửa và sau đó Tổ chức Tráng Anh Đoàn của HT hoạt động rầm rộ. Đến cuối năm ấy thì tín đồ lại bị bắt bớ nên phần lớn bị mất tinh thần.

Sau năm 1946, cơ đạo mới được phục hồi và tổ chức nhiều lớp đào tạo Chức sắc – Chức Việt (CSCV). Từ năm 1948, Hội Thánh tản cư và mượn TT Trung An để làm V/P HT. Đầu năm 1949, Hội Thánh tổ chức ĐH NS toàn Hội Thánh để thành lập CQTGTB, gồm bổn đạo Cao Đài các tỉnh Nam Ngãi Bình Phú. Ngày 23/8/ĐĐ.31 (1956), TT Trung An lại chia thêm ra TT Trung Kiên.

Ngày 14/4/C Tý (1960) dời TT qua vị trí mới gần đó. Đến 16/02/ĐĐ.36, lễ trí thạch Thánh Thất mới xây Tam Đài, nhà Báo Ân và 01/6/ĐĐ.39 (1964) thành lập Chi Đoàn TNHĐĐ. Ngày 5/10/ĐĐ.39 bị trận lụt năm Thìn, TT bị hư hại nặng. Năm 1965 đạo hữu tản cư xuống Tam Kỳ tập trung ở khu Định cư Vườn Lài, xây dựng tạm TT, an vị ngày 4/02/ĐĐ.44 (1969) và tái lập CĐ/TNHĐĐ. Bổn đạo Trung An đã đóng góp công sức vào việc xây dựng TĐ/ TĐQT (1970) rất nhiều.

Mãi đến sau ngày giải phóng MN (30/4/1975), bổn đạo Trung An lại trở về quê làm ăn, củng cố đức tin và tổ chức Hướng Đạo, nhưng chưa xây dựng được TT. Ngày 14/10/ĐĐ. 64, thành lập BCQ và lập V/P TT tại La Nga (Thg Bình).

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Thanh Quang năm ĐĐ.13 (1938):
Trung An thế đứng nên trò
Phải ngăn kế ngụy, phải dò mưu gian.

2- Đàn tại TT Trung Thành, 14/01/ĐĐ.15 (1940):
Trung An Thất, ai tri cơ đạo
Mở khoa trường Tam Giáo qui nguyên
Các con nơi ấy bình yên
Phải lo xếp đặt vẹn tuyền ngoài trong.

3- Đàn tại Sở Nông Phước Hội, 22/02/ĐĐ.23 (1948):
Lòng Đạo con nào cũng rán làm
Trung An Thầy đã mở Kỳ Tam
Tam Kỳ Phổ Độ Thầy cho độ
Độ kẻ nghèo nàn của Việt Nam.

4- Đàn tại TT Hg Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Trung An chỉnh đạt từ đây
Dọn gai, lấp suối, vượt bay qua ngàn
Có đi, có óc, có gan
Đem thân đổi đạo, đem vàng đổi duyên.

5- Đàn tại TT Trung An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Trung An có đủ người đủ việc
Cũng một thời làm điếc gỉa đui
Cũng từng chạy ngược chạy xuôi
Cơ đồ một cảnh tới lui ngày ngày.

6- Đàn tại TT Th Hoà,14/4/ĐĐ.30 (1955):
Trung An có pháp quyền lo lắng
Chớ thờ ơ trễ hẳn cơ duyên.

7- Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB dạy:
Trung An bước đường đi gai gốc
Mà đạo đồ cực nhọc thân tâm
Càng đi tới, càng trầm ngâm
Lo sau lo trước mà tâm chưa thuần.

8- Đàn tại THBT,19/01/ĐĐ.32 (1957):
Nơi Trung An cõi bờ Trung Việt
Nên học tu hiểu biết hơn người
Để lo giúp Đạo cứu Đời
Để lo xây dựng con người thiện lương.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Ngài Trịnh Thanh Thảng (Chủ Thất) : 1938-1944
– Ngài Nguyễn Thiện Viện (Chủ Thất) : 1944-1945
– LS Nguyễn Trinh Cán : 1945-1948
– LS Nguyễn Mậu Long : 1948-1950
– LS Trần Cao Tử : 1950-1951
– LS Ngọc Long Thanh (Ng Mậu Long) : 1951-1954
– LS Ngọc Xuyên Thanh (Trg Sư Xuyên) : 1954-1955
– LS Thượng Quang Thanh (Tr Tấn Quang) : 1955-1957
– LS Thái Truy Thanh (Ng Thanh Truy) : 1957-1958
– GH Thượng Quang Thanh (Tr Tấn Quang) : 1958-1965
– LS Thái Truy Thanh (Ng Thanh Truy) : 1965-1981
– LS Ngọc Cương Thanh (Nguyễn Cương) : 1981-1989
– LS Ngọc Chân Thanh (Phan Ngọc Chân) : 1989-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trung An có: 7 Xã Đạo với trên 600 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: gồm 3 xã huyện Hiệp Đức, 3 xã huyện Tiên Phước và 1 xã huyện Thăng Bình QN.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 1, B Lãnh, Th Bình, QN – ĐT: 0510.875.032.

tttrungan

Khu nhà tạm thời làm nơi tín ngưỡng cho bổn đạo Trung An

Leave a Reply