Họ đạo Trung Chiêu (1974)

Họ đạo Trung Chiêu (1974)

Cùng ý hướng như khu Định Cư Suối Nghệ, khu Định Cư Láng Dài (quận Đất Đỏ, bây giờ là huyện Long Đất) được hình thành vào năm 1974.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Cùng ý hướng như khu Định Cư Suối Nghệ, khu Định Cư Láng Dài (quận Đất Đỏ, bây giờ là huyện Long Đất) được hình thành vào năm 1974, qui tụ số bổn đạo gốc ở QN, QT (cũ) và BĐ vào Nam lập nghiệp và được Hội Thánh cho thành lập Họ Đạo Trung Chiêu.

Khi bổn đạo đã định cư yên ổn tại đây, họ xúm nhau dựng nhà Thánh để tín ngưỡng trên lô đất diện tích 5000 m2, tạm thời bằng gỗ, vách đất, lợp tranh, tại ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai, vào đầu năm A Mẹo (1975) và được HT chuẩn thuận. Nơi đây được gọi là Cơ Sở Ph. Thiện của Tỉnh Đạo Phước Tuy (cũ) do Giáo Sĩ Bạch Hổ Trần Quan Châu lãnh đạo. Cơ Sở nằm sát đường Liên Tỉnh Bà Rịa – Xuyên Mộc (bây giờ là QLộ 55) cách Bà Rịa 20 Km về hướng Đông.

TT Trung Chiêu sau năm 1975 thống thuộc Tỉnh Đạo Đồng Nai và bây giờ thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bổn đạo dần dần được phát triển, tuy có hơi chậm. Năm 1978 được xây lại, lợp tôle rộng lớn hơn.

Năm 1987, xây dựng Báo Ân Đường và Hội Trường Thánh Thất tuy nhỏ nhưng khang trang hơn và đến nay vẫn giữ nguyên nhà Thánh như vậy. Chắc chắn trong tương lai không xa, bổn đạo phải rán làm lại thôi!

Từ sau ngày Đại hội nhơn sanh ở Hội Thánh năm B Tý (1996), thì TĐ BR-VT bị giải thể, nên TT Trg Chiêu trục tiếp vơi Hội Thánh, chỉ liên hệ với Ban Đại Diện Hội Thánh tại BR-VT trong những đạo sự bình thường cùng với chính sách của Nhà Nước.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– LS Ngọc Ngọc Thanh (Nguyễn Hữu Ngọc) : 1974-1992
– LS Thượng Huấn Thanh (Nguyễn Huấn) : 1992-1993
– LS Ngọc Xin Thanh (Trần Xin) : 1993-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Chiêu có: 3 XĐ với khoảng 500 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Hai h.Long Đất và Xuyên Mộc (2 huyện, 7 xã), thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Ap Thanh An, xã Láng Dài, Long Đất, BR-VT – ĐT: 064.865084

Thánh Thất Trung Chiêu (BR-VT) trùng tu năm 1978

Thánh Thất Trung Chiêu (BR-VT) trùng tu năm 1978

Leave a Reply