Họ đạo Trung Chính (1976)

Họ đạo Trung Chính (1976)

Cuối năm Tân Hợi (1971), Hội Thánh thành lập Thành Đạo Cam Ranh. Văn phòng Thành Đạo đặt tại cổng Mỹ Ca (hiện nay là xã Cam Nghĩa, Thị xã Cam Ranh.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Vì sống ở Miền Trung đất chật người đông lại thường bị thiên tai mất mùa đói khổ nên dân ta hay tìm cách di cư vào Nam lập nghiệp. Một số bổn đạo ở Quảng Nam, Quảng Tín (cũ), Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên nhưng nhất là Quảng Ngải) đã tự túc vào sống ở Cam Ranh, nhiều nhất là ở Sở Gòn từ năm 1971-1972.

Cuối năm Tân Hợi (1971), Hội Thánh thành lập Thành Đạo Cam Ranh. Văn phòng Thành Đạo đặt tại cổng Mỹ Ca (hiện nay là xã Cam Nghĩa, Thị xã Cam Ranh), Hội Thánh cử Ngài Ngọc GS Nguyễn Khoa Trường Đầu Tỉnh Đạo – Phú Yên kiêm nhiệm Đầu Tỉnh Đạo – Cam Ranh. Văn Phòng gồm một ngôi nhà Thánh bằng ván ngo và phòng làm việc khá khang trang, nằm trên lô đất 10.000 m2 , cạnh Quốc lộ 1, là một vị trí rất thuận tiện về phương diện giao thông.

Bổn đạo qui tụ xung quanh ngày càng đông và tạo thành những Thiên Bàn/Xã Đạo với những Thánh Xá (như Thánh Xá Quảng Phúc ở Sở Gòn). Những ngày đàn lệ, bổn đạo có thể về tín ngưỡng ở Thánh Xá hoặc Tỉnh Đạo. Từ năm 1972, Tỉnh Đạo Cam Ranh phải quản lý thêm Thị Xã Đơn Dương ở Lâm Đồng nữa, thành ra phạm vi sinh hoạt lúc nây được mở rộng lên tới miền Cao Nguyên. Những năm tiếp theo sau đó, Ban TĐ được tăng cường, mở rộng với nhiều thành viên hơn.

Cuối năm 1975, Văn Phòng Tỉnh Đạo Cam ranh được Hội Thánh thành lập Thánh Thất Trung Chính, qui tụ số bổn đạo phía Nam Cam Ranh, chủ yếu là ở Sở Gòn. Nơi đây có đến 2 XĐ là Quảng Phúc và Quảng Hoà nhưng có chung 1 Thánh Xá Quảng Phúc. Năm 1979, Thánh Xá Quảng Phúc bị Nhà Nước niêm phong vì có dính líu đến một vụ án chính trị phản động, đến năm 1996 mới được mở cửa lại. Trong thời gian TX bị đóng cửa, bổn đạo chỉ tuhọc và tín ngưỡng ở Thánh Thất Trung Chính.

Từ khi thành lập, Thánh Thất Trung Chính có 4 XĐ và Hội Thánh cử QLS Ng V Chuẩn làm Đầu Họ Đạo dể chăm sóc bổn đạo. Sau đó, phía trước Thánh Thất, Chính quyền Xã cho họp chợ và xây cất trụ sở Uỷ Ban Phường Cam Nghĩa sát Quốc lộ 1.

Năm 1999, nhờ sự can thiệp và vận động của Họ Đạo, chính quyền địa phương mới giải toả mặt trước và xin phép tái thiết nhà Thánh đủ Tam Đài rất to lớn, đồ sộ hơn cả THBT, có cả Báo Ân Đường và Hội Trường Thánh Thất thật khang trang. Đến nay chưa làm lễ an vị khánh thành gì cả.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– QLS Nguyễn Văn Chuẩn : 1976-1987
– LS Ngọc Long Thanh (Trương Thanh Long) : 1987-1994
– LS Ngoc Cật Thanh (Thái Cật) : 1994-1997
– LS Thái Thơ Thanh (Nguyễn Hữu Thơ) : 1997-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Chính có: 3 XĐ với khoảng gần 800 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Chủ yếu ở xã Cam Nghĩa và Cam Thành Nam. Ngoài ra, bổn đạo ở rải rác các phường xã phía Nam Thị Xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà (2 Huyện và Thị Xa + 13 xã phường).

3) Địa chỉ liên lạc:

– 66 A- Nguyễn Công Trứ, phường Cam Nghĩa, Thị Xã Cam
Ranh, tỉnh Khánh Hoà – ĐT : 058.970.552.

Thánh Thất Trung Chính (Khánh Hoà) xây cất năm 2000.

Thánh Thất Trung Chính (Khánh Hoà) xây cất năm 2000.

Leave a Reply