Họ đạo Trung Hảo (1957)

Họ đạo Trung Hảo (1957)

Vào năm Mậu Dần (1938), các ông Dương Minh Tánh (thường gọi là ông Mỹ Hưng, người Bồng Sơn) và ông Lê Đào, ông Đột (người xã An Hảo) đem mối đạo Cầu Kho về truyền bá tại địa phương An Lão.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Vào năm Mậu Dần (1938), các ông Dương Minh Tánh (thường gọi là ông Mỹ Hưng, người Bồng Sơn) và ông Lê Đào, ông Đột (người xã An Hảo) đem mối đạo Cầu Kho về truyền bá tại địa phương An Lão.

Năm Tân Tỵ (1941), thành lập Thánh Thất Tân Xuân do ông Lê Đào làm Chủ trưởng, sinh hoạt vói phái Cầu Kho ở Tam Quan. Năm 1943, bổn đạo nhập môn rất đông, lên đến trên 400 người, nhờ chữa bệnh mầu nhiệm.

Năm 1945 cơ đạo nơi đây hoạt động im lìm gần như bế tắc vì thời cuộc, nhiều Hướng Đạo bị tù giam. Sau Hiệp Định Genève 1954, bổn đạo nơi đây được Ngài Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương hướng dẫn, về sinh hoạt với Thánh Thất Ngọc Linh Đài (Phù Mỹ) thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo ở Đà Nẵng. Số bổn đạo nầy thành lập Xã Đạo An Hảo, tạm mượn nhà ông Chánh Trị Sự (CTS) Lê Xuân Hương làm văn phòng để sinh hoạt (vì Thánh Thất Ngọc Linh Đài ở quá xa).

Năm 1956, số bổn đạo lên đến 500 người, phải chia làm 2 Xã Đạo là An Hảo và An Phước, được Hội Thánh cho phép sinh hoạt như một Tiểu Thánh Thất.

Tháng 5/Đinh Dậu (1957), chính thức thành lập Họ Đạo và xây dựng Thánh Thất Trung Hảo, khánh thành ngày 23/5/Đinh Dậu (ĐĐ.32). Đây chính là ngôi nhà của Đạo Tỷ Nữ Lễ Sanh Võ Hương Mực hiến cúng, bổn đạo chỉ tu bổ sơ lại và thiết trí thành một Thánh Thất. Thánh Thất lại chia thêm 1 Xã Đạo nữa là An Thiện.

Năm 1966 vì chiến tranh lan tràn, Văn Phòng Thánh Thất phải dời xuống Xã Đạo An Thiện. Gần 2 năm sau phải dời V/P Thánh Thất một lần nữa xuống Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) xây dựng ngôi nhà Thánh tạm để bổn đạo tiện lễ bái.

Năm 1972, chiến tranh lại càng ác liệt, bổn đạo phần đông trở về quê, một số ít tản cư đi nơi khác nên Thánh Thất không sinh hoạt tập trung được.

Năm 1975, Miền Nam giải phóng, các Xã Đạo xây được Thánh Xá (TX) và thời gian sau đó Thánh Thất Trung Hảo phải mượn Thánh Xá An Hảo để làm văn phòng Thánh Thất. Bổn đạo đã hoàn toàn về quê nhưng không xây dựng lại Thánh Thất được.

Năm 1987 xin tu sửa Thiên Bàn An Hảo, nhưng không được phép chính quyền. Qua năm 1988 Thánh Thất phải mượn Thiên Bàn An Phước để làm nơi chiêm ngưỡng cho bổn đạo toàn Thánh Thất.

Năm 1991, lại xin tu bổ Thiên Bàn An Phườc, nhưng cũng không được nên phải muợn tư gia vị ĐHĐ để làm Vãn phòng Thánh Thất từ đầu năm 1992.

Đầu năm Giáp Tuất (1994), Thánh Thất lại phải mượn tư gia của vị Tùng Sĩ Quân (TSQ) Lê Hữu Tùng để làm nơi tín ngưỡng cho bổn đạo.

Hiện nay Họ Đạo vẫn chưa có nơi để làm Thánh Thất. Đó là điều khổ tâm nhất cho những ngừơi tín đồ Trung Hảo.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Ngọc Thảo Thanh (Lê Thảo) : 1957-1969
– LS Ngọc Tầm Thanh (Lê Tầm) : 1969-1999
– TSQ Lê Hữu Tùng : 1999-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trung Hảo có: 4 Xã Đạo với khoảng trên 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã thuộc Huyện Hoài An, An Lão, Bình Định.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Tân Xuân, xã An Hảo, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định

Leave a Reply