Họ đạo Trung Hiền (1999)

Họ đạo Trung Hiền (1999)

Ngày 13/10/Mậu Dần (1998), Họ Đạo Trung Hiền đã được phép thành lập và sau đó, tổ chức lễ công khai ra mắt (1999).

I- Quá trình hình thành Họ Đaọ:

Phần đông là bổn đạo Quảng Nam vào Sài Gòn sinh sống từ thập niên 1950. Là những người tín đồ đầu tiên của Họ Đạo Nam Phần từ 1953. Càng về sau bổn đạo càng phát triển đông đảo và trở thành Xã Đạo Bảy Hiền của Thánh Thất Trung Minh từ năm 1965.

Đây là một trong những Xã Đạo nòng cốt của Họ Đạo Trung Minh, hầu hết là những cư dân sinh sống bằng nghề dệt may. Trong những năm 1965 và 1970, bổn đạo Bảy Hiền cũng đã đóng góp công quả rất nhiều trong 2 đợt xây dựng Thánh Thất Trung Minh. Hai Nghĩa trang cũ và mơi của Thánh Thất Trung Minh hiện nay cũng có một phần chung góp rất lớn của bổn đạo Bảy Hiền.

Trong gần 35 năm, tư gia của cố LS Huỳnh Giám là nơi đặt V/P Xã Đạo, qui tụ nhân sinh lễ bái tu học. Vì số bổn đạo gia tăng cùng với nhiều nhu cầu đạo sự khác nên bổn đạo đã cùng nhau tạo mãi Thánh Xá mơi tại địa điểm hiện nay.

Ngày 13/10/Mậu Dần (1998), Họ Đạo Trung Hiền đã được phép thành lập và sau đó, tổ chức lễ công khai ra mắt (1999). Hiện đã có nhà Báo An, Hội Trường và ngôi nhà Thánh tạm thời. Từ đó đến nay lo tu học lập công và đang làm lễ trí thạch xây dựng Thánh Thất mới. Thánh Thất mới sẽ làm Tam Đài và dự kiến sẽ tổ chúc lễ khánh thành vào ngày Lễ Vía Đức Quan Âm năm tới.

Hiện nay tuy đã tách riêng, nhưng 2 Họ Đạo Trung Hiền và Trung Minh vẫn còn nhiều quan hệ và thường yểm trợ nhau rất chặt chẽ trong mọi sinh hoạt, nhất là về Quan Hôn Tang Tế. (Về mặt nầy, TT Trung Minh dự kiến cử vị Đầu Họ Đạo khác để thay thế, nhưng chưa cử được).

2-Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– LS Ngọc Kỷ Thanh (Nguyễn Văn Kỷ) : 1999-2000
(Cầu phong GH năm 2000)
– LS Thượng Công Thanh (Đỗ Phú Công) : 2000-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Hiền có: 2 XĐ với khoảng 700 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các quận phía Tây Bắc, chủ yếu là quận Tân Bình (5 quận), Thành Phố Ho Chí Minh.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Số173/32- Phạm Phú Thứ , Phường 13 , Quận Tân Bình, Thành Phố H C M – ĐT: 08.8491.902

Thánh Thất Trung Hiền (TP.Hồ Chí Minh) xây dựng năm 2001

Thánh Thất Trung Hiền (TP.Hồ Chí Minh) xây dựng năm 2001

Thánh Thất Trung Hiền hiện nay

Thánh Thất Trung Hiền hiện nay

Leave a Reply