Họ đạo Trung Hiệp (1973)

Họ đạo Trung Hiệp (1973)

Đây được mệnh danh là khu khẩn hoang nhưng Nhà Nước chỉ trợ cấp một số tiền rồi đạo hữu tự động cất nhà trên các lô đất được chia sẵn nên nhà cửa của bổn đạo không theo qui cách nào cả.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Bổn đạo Miền Trung vốn nghèo lại hay bị thiên tai dịch Hoạ. Từ Bắc di cư vào đến nay đã mấy trăm năm. Họ phải sống chen chúc và nghèo khổ vì đất hẹp dân đông từ mấy mươi đời. Hội Thánh thấy rõ được điều đó, nên năm 1973 chủ trương đưa bổn đạo Miền Trung di cư vào Nam để sinh cơ lập nghiệp.

Ngài Sĩ Tải Đặng Ngọc Dương đã thay mặt Hội Thánh phối hợp với Ngài GS Nguyễn Khoa Trường đứng đơn xin phép khẩn hoang 100 ha rừng thuộc xã Suối Hoà, Cam Ranh.

Đây được mệnh danh là khu khẩn hoang nhưng Nhà Nước chỉ trợ cấp một số tiền rồi đạo hữu tự động cất nhà trên các lô đất được chia sẵn nên nhà cửa của bổn đạo không theo qui cách nào cả.

Bổn đạo gốc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên qui tụ gần 400 gia đình với trên 1000 đạo hữu (nhiều nhất là Bình Định). Họ xây dựng Thánh Thất tạm và Báo Ân Đường, Hội Trường Thánh Thất đều bằng ván ngo để có nơi cho bổn đạo tín ngưỡng tu học. Ban điều hành Khu định cư còn cho lập Hợp Tác Xã mua bán, Tổ Hợp kinh tế, Nghĩa Trang và nhất là trường Tiểu Học Hưng Đạo (1974).

Thánh Thất Trung Hiệp được thành lập ngày 20/9/1974 trực thuộc Thành Đạo Cam Ranh. Trước ngày giải phóng, Khu định cư nầy chỉ toàn là đạo hữu CĐ, sinh hoạt rất đồng bộ. Đến năm 1975, Miền Nam giải phóng, Khu định cư dung nạp thêm đông người và bổn đạo không còn thuần nhất. Các sinh hoạt của TT có phần khó khăn.

Năm 1978, Ban Cai Quản và các Ban Trị Sự trong Thánh Thất đều bị giải thể và chỉ còn một Ban Hành Giáo (do nhân dân và Chính quyền thành lập) điều hành mọi việc trong Thánh Thất (kể cả việc Quan, Hôn, Tang, Tế của bổn đạo).

Năm 1981, Thánh Thất bị hoả hoạn và trong hơn 4 năm bổn đạo phải chịu cảnh co ro tín ngưỡng trong Báo An Đường chật chội. Mãi đến năm 1992 (ĐĐ.67) mới xin phép tái thiết Thánh Thất có Nhị Đài với vị Đầu Họ Đạo và Ban Cai Quản, các Ban Trị Sự mới. Tiếp theo bổn đạo đã xây lại Báo Ân Đường, Hội Trường rộng rãi khang trang với bờ rào, nhà ngõ rất sắc sảo.

Năm 2000, bổn đạo tiếp tục xây thêm Bát Quái Đài và Củu Trùng Đài dài thêm ra 1 căn nữa. Bây giờ thì Thánh Thất Trung Hiệp có đủ Tam Đài cân đối, qui mô và đẹp đẽ. Lễ an vị được tổ chức ngày 01/7/ĐĐ.75 với bao niềm phấn khởi của bổn đạo.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– QGH Ngọc Phái Thanh (Nguyễn Phái) : 1973-1979
– TT Nguyễn Chưng (Trưởng Ban Hành Giáo) : 1979-1991
– LS Thượng Háo Thanh (Trần Văn Háo) : 1991-1998
– LS Ngọc Biên Thanh (Ung Biên) : 1998-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Hiệp có: 4 XĐ với khoảng gần 2000 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: xã Cam Hiệp Bắc và các xã lân cận phía bắc thị xã Cam Ranh (11 xã phường), tỉnh Khánh Hoà.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Xã Cam Hiệp Bắc, Thị Xã Cam Ranh, Khánh Hoà. ĐT : 058.996.020.

Thánh Thất Trung Hiệp (Khánh Hoà) tái thiết năm 2000.

Thánh Thất Trung Hiệp (Khánh Hoà) tái thiết năm 2000.

Leave a Reply