Họ đạo Trung Hòa (1939)

Họ đạo Trung Hòa (1939)

Đây là Thánh Thất chủ lực của TĐ/QNg từ trước đến nay, vì Thánh Thất nầy qui tụ rất đông CS tầm cỡ của TĐ. 

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đây là Thánh Thất chủ lực của TĐ/QNg từ trước đến nay, vì Thánh Thất nầy qui tụ rất đông CS tầm cỡ của TĐ. Những tín đồ đầu tiên ở đây là bổn đạo cuả Thánh Thất Nghĩa Lập và Thánh Thất Hoài An thuộc các xã Đức Thành, Đức Vinh, Đức Quang, Đức Hiệp, Đức Tân (huyện Mộ Đức , Q Ngãi). Những HĐ chủ chốt là cụ Lê Đức (Xã Lãnh, vị ĐTĐ đầu tiên cuả Quảng Ngãi), Lê Quang Viện, Trần Lạc, Trần Điều, Trần Lương Hiếu, Phạm Dương, Phạm Võ, Phạm Quyệt, Lê Vấn.

Hai nhóm đạo thuộc hai Thánh Thất trên đã họp nhau để thành lập Họ Đạo Trung Hoà tại xã Đức Tân (Mộ Đức, Q Ng) vào năm 1939. Lúc đầu, TT là ngôi nhà của cụ Phạm Quyệt hiến cúng, bổn đạo phải sửa sang lại để có nơi thờ tự và tín ngưỡng. Năm 1945, sau cuộc chính biến, TT Trung Hoà bị đóng cửa mãi cho đến khi đình chiến 1954 vì các HĐ tại đây đã bị bắt gần hết.

Sau khi HĐ Genève được ký kết, đất nước được tạm hoà bình, bổn đạo được sinh hoạt lại. Thánh Thất Trung Hoà được xây cất trên một khu đất khác rộng hơn. Các CSCV phân công nhau xuống từng cơ sở để lập danh sách bổn đạo đã hy sinh trong thới gian vừa qua, nhất là năm 1945.

Từ sau khi thành lập Ban TĐ/QNg thìV/P TĐ được đặt tại TT Trg Hoà. Mãi đến năm 1956 sau khi khánh thành Linh Tháp thì TĐ/QNg mới được dời về đó.

Năm Đinh Dậu (1957), các HĐ vận động công quả và vay tiền để tái thiết Thánh Thất, đến năm 1970 mới xây được Nhị Đài. Qua năm 1972, quí CS lại vận động lần nữa để xây tiếp, sau nửa năm mới hoàn thành Tam Đài nguy nga đồ sộ với Báo An Đường và Hội Trường Thánh Thất rất rộng rãi.

Năm 1998, bổn đạo lại xây bờ rào chung quanh khá khang trang. Mãi đến ngày nay vẫn giữ nguyên hình thức cũ.

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Kim Quang MĐài, 10/12/ĐĐ.30 (1955):
Trung Hoà lúc tưng bừng cảnh vật
Bóng dương quang mấy bậc lần lên
Thương yêu đòan tụ mới bền.
Cất nhà trước phải đổ nền cho cao.

2- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Thất Trung Hoà công phu chưa mấy
Cố học hành sẽ thấy thông minh
Đạo tu sửa chữa thân hình
Gia công tìm kiếm Thánh kinh học đòi.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Cụ Trần Lạc (sau LS Thượng Lạc Thanh) : 1939-1959
– QGH Ngọc Thiên Thanh (Lê Thiên) : 1959-1965
– LS Thượng Lạc Thanh (Trần Lạc) : 1965-1967
– LS Ngọc Duyên Thanh (Trần Duyên) : 1967-1975
– LS Thượng Long Thanh (Phan Thh Long) : 1975-1992
(Năm 1991 được cầu phong GH và hiện nay là QGS)
– LS Thượng Diệu Thanh (Huỳnh Diệu) : 1992-2000
– LS Thái Tụ Thanh (Lê Tụ) : 2000-nay.

2) Xa Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Hoà có: 6 XĐ với gần 800 tín đồ .
– Phạm vi sinh hoạt: 8 xã trong huyện Mộ Đức, QNg

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 4, Thị trấn Đức Tân, Mộ Đức, – ĐT:055.930.166 .

Thánh Thất Trung Hoà (Quảng Ngãi)

Thánh Thất Trung Hoà (Quảng Ngãi)

Leave a Reply