Họ đạo Trung Hòa (1989)

Họ đạo Trung Hòa (1989)

Đầu tiên là TX Quảng Nhiêu với vị Chủ TX là Chánh Trị Sự Lê Gặp (sau được cầu phong LS). Sau đó, HT đã thiết lập TĐ Darlak và cử Ngài QGH Ngọc Thanh Thanh (Đỗ Thanh) đảm trách chức vụ ĐTĐ từ thg 4/1967.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Vào năm Nh Dần (1962) Chính phủ Miền Nam ban hành chính sách Dinh Điền, kêu gọi nhân dân ở những vùng đông dân cư di dân bớt lên miền cao nguyên để khai phá ruộng đất mới. Thế là một số bổn đạo ta tại các vùng đông đảo chen chúc ở QN, QT(cũ), BĐ đã di cư lên Buôn Mê Thụôt. HT đã lập những khu Giáo dân, cụ thể là khu Giáo Dân Darlak.

Đầu tiên là TX Quảng Nhiêu với vị Chủ TX là Chánh Trị Sự Lê Gặp (sau được cầu phong LS). Sau đó, HT đã thiết lập TĐ Darlak và cử Ngài QGH Ngọc Thanh Thanh (Đỗ Thanh) đảm trách chức vụ ĐTĐ từ thg 4/1967.
Tuy ở vùng Tây Nguyên đất rộng người thưa, phần lớn là người dân tộc, nhưng bổn đạo nơi đây ngày càng phát triển, các cơ sở cũng được tu bổ nhiều lần.

Sau năm 1975, Tỉnh Đạo Darlak bị giải thể, bổn đạo tự tu học ở tư gia. Tháng 4/1979, Thánh sở (gần Đài phát thanh Darlak) bị Chính quyền quản lý. Đến năm 1986, trong một thờ gian lâu bổn đạo không có chỗ tín ngưỡng tu học, nên đã vận động xin xây dựng một Cơ Sở Đạo khác đặt tên là TX Duy Hoà tại thôn Duy Hoà 1, xã Hoà Khánh, Thị xã Buôn Mê Thuột (gần Suối Cốc Lâm Tuyền Phật Giáo Khất Sĩ) bằng gỗ vách ván, lợp ngói.

Từ dây, bổn đạo lại có chỗ để tín ngưỡng, sinh hoạt tinh thần đi đôi với đời sống vật chất. Càng ngày cả hai mặt đều có sự phát triển đi lên, để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.

Do đó, đến năm 1989, Họ đã xin thành lập Họ Đạo tại Tx Buôn Mê Thuột, được ban Thánh hiệu là TT Trung Hoà, qui tụ số bổn đạo thuộc tỉnh Đắc Lắc, chủ yếu là TX Duy Hoà. Bổn đạo đã chung nhau công quả để xây dựng TT Trung Hoà bằng tường gạch, lợp ngói (rộng hơn TX Duy Hoà) tại Thành Phố Buôn Mê Thuột (Đắc Lắc) vào năm 1991, có cả Báo An Đường và Hội Trường TT khá khang trang.

Bổn đạo ngày càng phát triển thật đông đảo và rải rác khắp tỉnh Đắc Lắc nên phạm vi hoạt động quá rộng. Từ đó đến nay vẫn chưa xây dựng gì thêm ngoài những cơ sở có sẵn.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– TSQ Hứa Thanh Cẩn : 1989-1992
– LS Thái Nuôi Thanh (Lê Hữu Nuôi) : 1992-1996
– LS Thái Liên Thanh (Võ Chơn Liên) : 1996-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Hoà có: 6 XĐ với khoảng1200 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Thành Phố Buôn Mê Thuột và các xã thuộc huyện Krông Pông (27 phường xã), tỉnh ĐLắc

3) Địa chỉ liên lạc:

– Khối 10, phường Khánh Xuân, Thành Phố Buôn Mê  Thuột, tỉnh Đắc Lắc – ĐT: 050.868.196.

Thánh Thất Trung Hoà (Đắc Lắc) thành lập năm 1989.

Thánh Thất Trung Hoà (Đắc Lắc) thành lập năm 1989.

Leave a Reply