Họ đạo Trung Hòa – Quảng Nam (1938)

Họ đạo Trung Hòa – Quảng Nam (1938)

Đây là Thánh Thất Cao Đài (TTCĐ) hiện nay thiểu số trong bổn đạo. Đó là một dấu hiệu đoàn kết dân tộc. Đây nguyên là chùa Bảo Tế của chi đạo MS hồi trước.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đây là TTCĐ hiện nay thiểu số trong bổn đạo. Đó là một dấu hiệu đoàn kết dân tộc. Đây nguyên là chùa Bảo Tế của chi đạo MS hồi trước.

Chùa Bảo Tế ơ Hoà An, huyện T Phước thuộc miền nguồn Quảng Nam, do Đạo sĩ Võ Xương Học thiết lập năm 1929 để cho bổn đạo ở quanh vùng đến tín ngưỡng. Ngài Võ Xương Học cũng đã qui hiệp Cao Đài cùng vơi hai Ngài Trần Huỳnh ở An Tráng hôm 8/4/M Dần (1938) tại TT Trung Thành.

Sau đó bổn đạo MS cũng đã về với Cao Đài ngày 01/7nh/ M Dần ở chùa Bảo Tế. Hôm đó, đoàn Truyền giáo đã tổ chức 2 đêm thuyết đạo, đồng thời thiết lập đàn cơ Thiêng Liêng dạy Đạo và cải danh chùa Bảo Tế thành TT Trung Hoà.

Như thế, trong thời gian nầy đã có nhiều ngôi chùa MS được cải danh thành những Thánh sở Cao Đài: chùa An Tráng (24/ 6/Mậu Dần) thành TT Tunrg An, chùa Bảo Tế (1/7nh/Mậu Dần) thành TT Trung Hoà, chùa Đức An (15/7nh/Mậu Dần) thành TT Trung Nguyên, chùa Giác Tế (15/11/Mậu Dần) thành Thiên Bàn Đông Tác (thuộc TT Hưng Đông sau nầy)

Sau đó, bổn đạo của TT phát triển lần và sinh hoạt rộn rịp mặc dù đây là miền nguồn ở miền núi trung du có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống. Rồi TT được tu bổ nhìều lần, nhưng đến nay cũng chỉ là một dãy nhà dài có cả Báo ân đường và Hội trường TT không được rộng rãi mấy, cũng như phần nhân sự đang thiếu hụt, thiếu người dẫn dắt nhân sanh.

Mới đây, Họ Đạo đã xin được một khoảnh đất 2000 m2, nhưng chưa có điều kiện để xây dựng.

(Hồi năm 1960 xây dựng Tam Đài, nhưng chưa kịp hình hiện thì bị chiến tranh tràn về và đạo hữu phải tản cư xuống Tam Kỳ, đến 1975 giải phóng, một số đạo hữu trở về quê. Hiện nay, TT mới xây được ngôi nhà 3 gian: gian giữa là Bửu điện, hai bên là Đông lang và Tây lang).

II- Thánh giáo điểm danh:

1- Đàn tại TT Thanh Quang, năm ĐĐ.13 (1938):
Trung Hoà nhọc cả đôi bên
Bước đuờng hành sự dưới trên chưa đồng.

2- Đàn tại TT Trung Thành, 14/01/ĐĐ.15 (1940):
Trung Nguyên cũng chung lòng chung sức
Trung Hoà lo tận lực tận tâm
Ba nơi mà có một đầm (Cả Trung An nữa)
Nước trong sen nở, trúng nhằm hạ thiên.

3- Đàn tại TT Hưng Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Trung Hoà bước xuống nhà thuyền
Kêu người đạo hạnh về miền an vui
Mặc ai xuôi ngược tới lui
Ta lo tu học, đi xuôi về Thầy.

4- Đàn tại TT Trung An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Trung Hoà thật chiều mai quạnh quẽ
Nhờ đức tin mạnh mẽ trôi lên
Chung tâm xây móng đắp nền
Có ngày cũng rạng tuổi tên với người.

5- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Trung Hoà lập đức tu công Xây nền chánh pháp gieo trồng phước duyên.

6- Đàn năm ĐĐ.30, Đức LTB day:
Trung Hoà bước mạnh đừng lui
Càng đi càng tới, càng xuôi càng hèn.

7- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Thất Trung Hoà gắng lo xây đắp
Sẽ được Thầy cho gặp huyền linh
Chung tay giữ Đạo vô hình
Tín đồ cung kỉnh điển linh được nhờ.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Tống Phước Hậu (Chủ thất) : 1938-1942
– Nguyễn Ngọc Hoà (Chủ thất) : 1942-1943
– Phạm Như Đề (Chủ thất) : 1943-1957
– LS thượng Quang Thanh (Tr Tấn Quang) : 1957-1958
– QGH Ngọc Đề Thanh (Phạm Như Đề) : 1958-1973
– LS Ngọc Thuyền Thanh (Tr Thh Thuyền) : 1973-1975
– LS Thượng Hào Thanh (Võ Tấn Hào) : 1975-1990
– CTS Võ Nghi : 1990-2001
– LS Lương Bá Tùng : 2001-nay.

2) Xã Đạo- Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Hoà có: 4 XĐ với gần 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã phía tây của huyện TP, QN.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 3, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Q Nam.

Leave a Reply