Họ đao Trung Hội (1941)

Họ đao Trung Hội (1941)

Năm Tân Tỵ (1941), bổn đạo địa phương thành lập Thánh Thất Mỹ Hội tại nhà ông Ng Thung (tục danh là ông Phó Đoàn Để) hiến cúng.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Vào tháng 3/Canh Thìn (1940), nhóm đạo làng Mỹ Hội (thuộc xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) gồm các Ngài Nguyễn Thủ, Huỳnh Trạc, Đinh Bồi, Nguyễn Thung, Hào Văn, Đinh Xừ… nhập môn tại TT Hội Vân (Phù Cát) rồi đem mối đạo phái Tiên Thiên về địa phương nầy.

Năm Tân Tỵ (1941), bổn đạo địa phương thành lập Thánh Thất Mỹ Hội tại nhà ông Ng Thung (tục danh là ông Phó Đoàn Để) hiến cúng. Năm sau thì Thánh Thất bị đóng cửa vì Pháp khủng bố. Bổn đạo bị ngăn cấm và bị bắt bớ.

Năm 1946, TT Ngọc Linh Đài(Vĩnh Phú) được trùng hưng thì Mỹ Hội chỉ còn là một XĐ trực thuộc. Năm Bính Ngọ (1966), bổn đạo phát triển trở lại khá đông nên xây dựng lại TT Mỹ Hội với hình thức Nhị Đài, nhà Báo An, Hội Trường khá khang trang và được HT đổi tên là TT Trung Hội. Từ đó đến nay vẫn sinh hoạt bình thường.

Vì nơi đây lãnh đạo và điều hành nên từ khi thành lập đến nay TT nầy chịu nhiều nỗi thăng trầm lắm. LÚc thì sinh hoạt đông đảo rộn ràng như một TT, khi lại vắng người sinh hoạt, im lìm yếu ớt như một XĐ. Trông thật tội nghiệp! Tựu trung là vì thiếu người.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Nguyễn Thủ (Hội Trưởng): 1941-1945
– Nguyễn Thung [Phó Đoàn Để]: 1945-1946
(thời gian 20 năm trở thành 1 XĐ của TT Ngọc Linh Đài)
– GT Nguyễn Thủ: 1966-1992
– LS Ngọc Ba Thanh (Huỳnh Ba): 1992-nay

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay Họ Đạo Trung Hội có: 2 Xã Đạo với khoảng hơn 200 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt : Chủ yếu là thôn My Hội và rải rác các xã (3 xã) trong huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Mỹ Hội, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Thánh Thất Trung Hội (Bình Định) tái thiết năm 1966.

Thánh Thất Trung Hội (Bình Định) tái thiết năm 1966.

Leave a Reply