Họ đạo Trung Khánh (1964)

Họ đạo Trung Khánh (1964)

Năm 1942, ông Võ Khách đem Đạo từ An Tráng về, cùng với nhiều người khác lập TB Xã Đạo Khánh Mỹ. Và năm 1945, ông Ngô Thanh Trĩ lập Xã Đạo Tây Mỹ sinh hoạt với TT Thái Hoà

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Năm 1942, ông Võ Khách đem Đạo từ An Tráng về, cùng với nhiều người khác lập TB Xã Đạo Khánh Mỹ. Và năm 1945, ông Ngô Thanh Trĩ lập Xã Đạo Tây Mỹ sinh hoạt với TT Thái Hoà. Sau đó, ông Trần Khiết và một số gia đình klhác lâp Xã Đạo Thăng Phước lại thuộc TT Trung Nguyên.

Đến năm ĐĐ.39 (1964) được ƠnTrên ban Thánh hiệu là TT Trg Khánhgồm các XĐ: Thăng Phước, Khánh Mỹ, Tây Mỹ và Văn Hà để bổn đạo tiện bề tín ngưỡng.

Ban đầu cơ sở Thánh Thất chỉ là một ngôi nhà tạm dựng lại từ ngôi nhà do ông Võ Thanh Trĩ hiến cúng. Sau đó, ngày 20/4/1964 được thay bằng ngôi nhà gỗ khang trang hơn. Đến ngày 15/5/G Thìn (1964) tổ chức lễ trí thạch xây Thánh Thất, được an vị ngày 10/7/ĐĐ.39 (1964) và ngôi TT Nhị Đài hình hiện, được khánh thành ngày 15/6/G Dần (1974), có cả nhà Báo Ân và nhà Họp khang trang.

Đến ngày 01/01/ĐĐ.50 (1975), thiết Bàn thờ Vô Vi Tam Thanh mãi đến ngày nay. Hiện Họ Đạo đang vận động để xin kiến thiết Bát Quái Đài. Đây là cơ sở kiểu mẫu vừa công truyền (phổ độ) vừa tâm truyền (vô vi) vì Thánh Thất nầy vừa là Tịnh Thất do vị Đầu Họ Đạo làm Tịnh chủ.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS NgọcTrĩ Thanh (NgôThTrĩ)[sau phg GH]:1964-1978
– LS Ngọc Vọng Thanh (Võ Thanh Vọng) : 1978-1989
– LS Thái Thiệu Thanh (Võ Thanh Thiệu) : 1989-2000
– LS Ngọc Nẫm Thanh (Trần Thanh Nẫm) : 2000-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Khánh có: 4 XĐ với khoảng 500 tđồ.
– Phạm vi sinh hoạt: 5 xã của Tam Kỳ và huyện TB, QN

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 1, xã Tam Thành, TK, QN – ĐT: 0510.873.777 .

Thánh Thất Trung Khánh (Quảng Nam) tái thiết năm 1974.

Thánh Thất Trung Khánh (Quảng Nam) tái thiết năm 1974.

Leave a Reply