Họ đạo Trung Kiên (1956)

Họ đạo Trung Kiên (1956)

Từ đầu năm Đinh Sửu (1937), Đức Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang ra Quảng Nam để chỉ đạo việc xây cất TT Trung Thành và kêu gọi Chi Đạo MS qui hiệp Cao Đài.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Bổn đạo Thánh Thất nầy từ trước vẫn sinh hoạt với TT Trung An ở A Tráng. Nguyên đây là ngôi chùa A Tráng thuộc Chi Đạo MS (do Ngài Tr Ngọc Chất và Hh Ng Trác xây cất từ năm 1924 bằng tranh, đến năm 1928 mới lợp ngói.

Từ đầu năm Đinh Sửu (1937), Đức Ngọc Chưởng Pháp (NCP) Trần Đạo Quang ra Quảng Nam để chỉ đạo việc xây cất TT Trung Thành và kêu gọi Chi Đạo MS qui hiệp Cao Đài.

Đến ngày 8/4/Mậu Dần (1938), trong lễ khánh thành TT Trung Thành và ĐH/LVĐB, hai Ngài Trần Huỳnh đã làm lễ qui hiệp CĐ và ngày 24/6/M Dần, bổn đạo MS chùa An Tráng cũng qui y tập thể. Ơn Trên ban Thánh hiệu cho nơi đây là TT Trung An và cử Ngài Trh Th Thảng chủ trì.

Đầu năm Kỹ Mão, TT tổ chức Tiểu Hội Vạn Linh thật rầm rộ gây sự chú ý của chính quyền địa phương nên họ tìm cách đàn áp bằng những vụ đóng cửa trường học hồpi cuối năm 1943 và bắt bớ tín đồ hồi cuối năm 1945.

Mãi đến năm 1948, khi Hội Thánh về đóng ở đây thì mới tổ chức được những lớp đào tạo Chức sắc – chức Việt (CSCV). Thế rồi, ngày 23/8/ Đại Đạo 31 (B Thân-1956), TT Trung An mới chia ra TT Trung Kiên cho bổn đạo ở Quế Sơn vì địa bàn hoạt động của TT Trg An bấy giờ quá rộng và bổn đạo quá đông. Dĩ nhiên khi chia ra thì Trung Kiên so với Trung An bị yếu kém nhiều mặt tuy có một số Chức sắc và bổn đạo kỳ cựu. Cô Nữ Lễ Sanh Cao Hương Khuê hỉ cúng ngôi nhà để làm Thánh Thất đầu tiên. Sau dó, xây được Thánh Thất gồm một ngôi nhà thờ 3 gian do cụ LS Ngọc Phước Thanh hỉ cúng. Sau vì chiến tranh bị thiêu rụi. Đến năm 1969, ông Phạm Viết Duy cho mượn ngôi nhà ở Cẩm Lệ để đặt V/P HĐ, không rộng lắm nhưng được khang trang. Năm 1973, ông Trần An lại cúng một ngôi nhà gỗ nữa để thờ tự.

Sau năm 1975, hoà bình được vãn hồi, TT và bổn đạo được dời về quê cũ, xây dựng tạm một ngôi nhà để thờ và làm V/P TT (phải giở ngôi nhà của ông An hiến cúng hồi năm 1973 về cất lên). Hiện nay TT được xây Nhị Đài rất nhỏ và đủ các nhà phụ thuộc như: Báo An Đường, Hội Trường, Trù Phòng (từ năm 1988).
Khoảng năm 1994, tại tỉnh Thanh Hoá có vài người đi tìm Đạo ở Trg Kiên, gặp được ĐCĐ và đem về truyền bá ngoài quê xứ tại 2 xã Thiệu Đô và Thiệu Giao. Hiện nay đã có được một Cơ Sở Đạo (trước kia trực thuộc TT Trung Kiên, nay trực thuộc Hội Thánh ở Đà Nẵng.

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Trg Kiên, năm ĐĐ.31 (1956):
Họ Trung Kiên từ nay tiến tới
Pháp quyền tu chờ đợi có nhau
Dưới trên nhuộm thắm một màu
Lúc nghèo chung khổ, lúc giàu chung vui.

2- Đàn tại THBT, năm ĐĐ.32 (1957):
Trung Kiên mâu thể đầu nguyên lợi
Mau trở về thơ thới tâm tu
Ngọn đèn trước gió lờ lu
Mai sau cô độc nhược nhu một mình.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Thượng Phỉ Thanh (Đinh Hữu Phỉ) : 1956-1964
– LS Ngọc Xưng Thanh (Đỗ Bá Xưng) : 1964-1965
– LS Ngọc Phước Thanh (Trần Phước) : 1965-1988
– Luật Sự Trần Đình Chi : 1988-1996
– LS Thượng Cự Thanh (Nguyễn Cự) : 1996-1998
– LS Ngọc Duy Thanh (Phạm Viết Duy) : 1998-2001

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Kiên có: 5 Xã Đạo với trên 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: 9 xã và 1 Thị trấn thuộc Huyện Quế Sơn, QN.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 3, xã Q An, Qu Sơn, QN – ĐT:0510.885.723.

Thánh Thất Trung Kiên (Quảng Nam) tái thiết năm 1988

Thánh Thất Trung Kiên (Quảng Nam) tái thiết năm 1988

Thánh Thất Trung Kiên hiện nay

Thánh Thất Trung Kiên hiện nay

Leave a Reply