Họ đạo Trung Lộc (1958)

Họ đạo Trung Lộc (1958)

Họ Đạo Trung Lộc được Hội Thánh thành lập năm 1958 do tách 2 XĐ Nguyên Long và Hưng Thái của Họ Đạo Trung Nguyên và 2 Xã Đạo (XĐ) Phụng Nghi và Phú An của HĐ Khánh Vân.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Họ Đạo Trung Lộc được Hội Thánh thành lập năm 1958 do tách 2 XĐ Nguyên Long và Hưng Thái của Họ Đạo Trung Nguyên và 2 Xã Đạo Phụng Nghi và Phú An của HĐ Khánh Vân. Thánh sở tạm đặt tại nhà Ngài Giáo Thiện Hồ Lý Đạo ở làng Hưng Thái xã Kỳ An, Tam Kỳ.

Quí cụ tiền bối như : Lê Quang, Phan Thanh Giáp, Phạm Ngộ, Hồ Lý Đạo đã nhập đạo tại TT Trung An và quí cụ: Huỳnh Tùng Chánh, Đăng Đức Lý đã tu MS qui hiệp qua… là những người đầu tiên truyền bá mối đạo tại địa phương nầy. Hai XĐ Phụng Nghi và Phú An khoảng năm 1954 lại thuộc Họ Đạo Trung Hoà (Tam Phước). Khoảng năm 1956, 2 Xã Đạo nầy chuyển về với Khánh Vân rồi năm 1958 mới tách ra thành Trung Lộc.

Năm 1960, xây dựng TT tại Gò Da (Tam Phước), năm 1965 chiến tranh ác liệt, bom đạn làm sập nát Thánh sở. Trước nhu cầu bức thiết , để có nơi sinh hoạt, năm 1968, vị cố ĐHĐ Ngọc Khuyến Thanh đã hiến cúng ngôi nhà làm nơi lễ bái và hội họp, tại phường An Sơn, Thị xã Tam Kỳ cho đến ngày hoà bình lập lại.

Sau năm 1975, bổn đạo mới trở về xây lại trên nền cũ tại Gò Da. Nhà Thánh bằng mái tôle vách đất, rồi được trùng tu lợp ngói (nhà cấp 4) vào năm 1994.

Mãi đến tháng 4/2001 mới xin được phép và bổn đạo chung góp để xây Thánh Thất Tam Đài kiên cố, có cả Báo An Đường và Hội trường tại vườn cũ ở Gò Da, xã Tam Phước, dự kiến sẽ tổ chức lễ khánh thành vào khoảng giữa năm Nh Ngọ (2002).

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Ngọc Khuyến Thanh (Nguyễn Khuyến): 1958-1992
– Tùng Sĩ Quân Đặng Đức Thái : 1992-1996
– Tùng Sĩ Quân Phan Thanh Thọ : 1996-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hịên nay HĐ Trung Lộc có: 3 XĐ với trên 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: xã Tam Phước (Kỳ An), Tam Lộc,
(2 xã) Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn 3, xã Tam Phước, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Qủg Nam.
ĐT: 0510.889.455

Thánh Thất Trung Lộc (Quảng Nam) tái thiết năm 2001 .

Thánh Thất Trung Lộc (Quảng Nam) tái thiết năm 2001 .

Thánh Thất Trung Lộc hiện nay

Thánh Thất Trung Lộc hiện nay

Leave a Reply