Họ đạo Trung Mỹ (1960)

Họ đạo Trung Mỹ (1960)

Lẽ ra đây là Thất Thất Cao Đài đầu tiên tại Quảng Nam, nhưng do những điều kiện trở ngại về khách quan và chủ quan.

1- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Số là chùa Tây Thiên (tục gọi là chùa Bà Giám) hiện ở làng Thọ Xuyên (nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, QN) là một ngôi chùa Minh Sư do cụ bà Lê Thị Hương (vợ của cụ Giám Đốc Lương Văn Tấn) tạo lập hồi cuối thế kỷ 19 (nên thường gọi là chùa Bà Giám), sau cúng hiến cho Ngài TLS Tr Đ Quang. Đây là nơi Ngài NCP Tr Đ Quang ra trấn ngự trong thời gian xây dựng TT Trung Thành (Đà Nẵng) năm 1938. Đây cũng là nơi từng tiếp đón các bậc Tiền Bối Họ Đạo Miền Nam ra Miền Trung vào năm 1937. Chùa Tây Thiên cũng là nơi nghỉ chân của các bậc Hướng Đạo Miền Trung từ Điện Bàn, Duy Xuyên, Th Bình, Quế Sơn, Tuy Phứơc đi lại trong những năm 1930-1940.

Đã hơn một thế kỷ, trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, chùa Tây Thiên ngày nay đã hoang phế, chỉ còn phần mộ của Bà Giám rất quạnh hiu!

Lẽ ra đây là Thất Thất Cao Đài đầu tiên tại Quảng Nam, nhưng do những điều kiện trở ngại về khách quan và chủ quan, khiến cho những tín hữu Cao Đài ở các xã thuộc huyện Duy Xuyên may mắn gặp Đạo Cao Đài từ năm 1935 và những năm sau đó. Ngài Ng Đán (tức PS Thái Sơ Thanh) và quí vị Họ Đạo khác đã về Điện Bàn để xây dựng TT Từ Quang từ năm 1936.

Thế là số bổn đạo ở TX Xuyên Mỹ (của TT Từ Quang) ngày càng phát triển đông đúc, nên năm 1960 được HT cho thành lập Họ Đạo Trung Mỹ. Thánh sở tạm xây cất từ năm 1962 và đến năm 1969 thì bị bom đạn sụp đổ. Vì chiến tranh xảy ra ác liệt nên một số bổn đạo chạy ra Cẩm Lệ, một số ở lại địa phương tiếp tục tu hành, do HT Văn Phú Phát hướng dẫn tu học. Năm 1984, bổn đạo xây được Cửu Trùng Đài tạm thời. Từ năm 1985-1992 lại tái thiết Cửu Trùng Đài đủ chỗ cho bổn đạo lễ bái, đồng thời xây Nhà Báo Ân, nhà Hội, nhà ở Nam Nữ thật rộng rãi khang trang.

Từ năm 1993-1994, bổn đạo xây dựng Tam Đài khá nguy nga. Lễ khánh thành được tổ chức vào hạ tuần tháng 2/Giáp Tuất (1994). Năm 1999-2000 hoàn chỉnh đến tường bao và cổng ngõ.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– Hành Thiện Văn Phú Phát: 1960-1968
– LS Thượng Huyên Thanh (V Ph Huyên): 1968-2000 (được cầu phong GH năm 1999)
– LS Thượng Đâu Thanh (Ngô Văn Đâu): 2000-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Mỹ có: 3 XĐ với gần 300 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Chủ yếu là xã Xuyên Mỹ, Xuyên Châu và rải rác ở các xã thuộc huyện D Xuyên, QN.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Xuyên Đông, Thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, QN – ĐT: 0510.778.739.

Thánh Thất Trung Mỹ (Duy Xuyên, Quảng Nam), tái thiết năm 1994.

Thánh Thất Trung Mỹ (Duy Xuyên, Quảng Nam), tái thiết năm 1994.

Leave a Reply