Họ đạo Trung Nam (1946)

Họ đạo Trung Nam (1946)

Thánh Thất Trung Nam toạ lạc tại xã Hoà Đồng, huyện Tuy Hoà, do các cụ Nguyễn Trung, Đặng Phú Tân, Nguyễn Cư, Nguyễn Vạn… tạo lập trong thời kỳ Tỉnh Hội Cao Đài Cứu Quốc Phú Yên lãnh đạo.
Từ năm 1949-1951, Cơ Quan địa phương đồng ý đưa ông Đặng Phú Tân (thân phụ ông Đặng Quang minh) làm Tỉnh Hội Trưởng (được hai năm rồi lại truất phế, đưa ông Nguyễn Dạng lên thay, đến năm 1954 mới nghỉ).

Đến năm 1956, khi HTTGCĐ tại ĐN được thành lập, TĐ/PY cũng được hình thành (lúc đầu còn ở Thánh Thất Minh Trung, đến năm 1960 mới dời về Thánh Đường Tuy Hòa tại thành phố) và củng cố TT nầy về đường lối và sinh hoạt tu học.Hiện nay Họ Đạo Trung Nam vẫn còn sinh hoạt nhưng rất yếu. Số tín đồ còn khoảng 100 người.

Từ năm 1975 đến nay, các TT ở Phú Yên nói chung và TT Trung Nam nói riêng lo thuần tuý chơn tu, giảm bớt những hoạt động xã hội sôi nổi. Cụ GS Nguyễn Khoa Trường và một số CS đã thọ Tâm Pháp theo CM Giáo Toà của cụ B H Thanh ở Cần Thơ. Đây là thời kỳ sàng lọc, cần phải “Phước Huệ song tu”. Các TT tại Phú Yên gần như sinh hoạt tự lập, trong khi Hội Thánh thì lại ở quá xa, không quản lý nổi.

Leave a Reply