Họ đạo Trung Nam (1973)

Họ đạo Trung Nam (1973)

Sau khi di dân vào Quảng Phước (quận Đ Thạnh, tỉnh Phước Tuy), Hội Thánh đã chia 3000 đạo hữu làm 2 TT. Bổn đạo gốc Quảng Nam và Quảng Tin ngót 1600 người được tập trung làm TT Nam Tín với 6 XĐ.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Sau khi di dân vào Quảng Phước (quận Đ Thạnh, tỉnh Phước Tuy), Hội Thánh đã chia 3000 đạo hữu làm 2 TT. Bổn đạo gốc Quảng Nam và Quảng Tin ngót 1600 người được tập trung làm TT Nam Tín với 6 XĐ.

Nhưng chỉ được 1 thời gian rất ngắn, với số lượng bổn đạo quá đông, nên khó sinh hoạt. Do đó, HT liền chia một lần nữa: TT Trung Nam cho gần 850 đạo hữu chủ yếu gốc Quảng Nam và TT Trung Tín cho hơn 750 cho đạo hữu chủ yếu gốc Quảng Tin (cũ). Hai Thánh Thất nầy đều thành lập 1 lượt vơi TT Trung Nghĩa (22/8/1973).

Bổn đạo Trung Nam (khoảng 200 gia đình) họp nhau lại xây dựng ngôi TT bằng gỗ ván tại đường 41 thuộc thôn Quảg Thành, xã Quảng Phước trên lô đất 3000 m2, của đạo hữu Lê Hiệu để lại cho Thánh Thất.

Năm 1975 Miền Nam giải phóng, nước nhà thống nhất, tỉnh Ph Tuy bị bãi bo và sáp nhập, thì nơi đây thành xã Suối Nghệ (sau chia ra xã Nghĩa Thành), thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai.

Năm 1980 nhà Thánh được xây dựng bằng gạch rộng hơn vì tín đồ phát triển nhiều. Đến sau năm 1985 Nhà Nước lại tách nhập một lần nữa, TT Trg Nam lại thuộc xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Năm 1988 và 1990 trùng tu Báo Ân Đường và Hội Trường TT khá khang trang, rộng rãi. Đầu năm 1991, trùng tu ngôi nhà Thánh, xây gach lợp tôle và an vị vào ngày 15/3/T Mùi (1991). Đến nay TT Trung Nam vẫn mang hình dáng cũ với số bổn đạo ngày càng tăng và địa bàn hoạt

Thánh Thất Trung Nam (BR-VT) trùng tu năm 1991.

Thánh Thất Trung Nam (BR-VT) trùng tu năm 1991.

động càng rộng.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– LSự Lưu Ngọc Trai (1978 chuyển LS phái Thượng): 1973-1989
– LS Thái Đều Thanh (Ngô Đều) : 1989-1997
– LS Thượng Liệu Thanh (Đinh Tiến Liệu) : 1997-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Trg Nam có: 6 XĐ với trên 1.500 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Chủ yếu ở thôn Q.Thành và Tr.Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

3) Địa chỉ liên lạc:

– Q. Thành 1, Nghĩa Thành, CĐ, BR-VT – ĐT: 064.882.936

Thánh Thất Trung Nam (BRịa-VTàu) trùng tu năm 1991

Leave a Reply