Họ đạo Trung Nguyên (1938)

Họ đạo Trung Nguyên (1938)

Từ khi đoàn Truyền giáo về Miền Trung năm Giáp Tuất (1934) đã độ được những bậc thức giả trong xã hội và những nhà chân tu của chi đạo MS từ các Phật Đường.

1- Quá trình hình thành Họ Đạo:
Từ khi đoàn Truyền giáo về Miền Trung năm Giáp Tuất (1934) đã độ được những bậc thức giả trong xã hội và những nhà chân tu của chi đạo MS từ các Phật Đường.

Nguyên ông Châu Cự đã phát tâm thọ giáo MS từ năm Mậu Thìn (1928). Ong thuộc gia đình trung lưu ở làng Đức An, phủ Th Bình, QN. Năm Bính Tý (1936), ông xây dựng ngôi chùa “Đức An Tự” trong làng để gia đình và đồng bào tín ngưỡng. Từ đó, ông chuyên tâm tu học và thường tiếp xúc với 2 Ngài Trần Huỳnh ở chùa An Tráng để mong nhờ dẫn dắt.

Đến ngày 15/7/Mậu Dần (1938), bổn đạo MS chùa Đức An cử hành lễ qui hiệp Cao Đài. Hôm đó, đoàn Truyền Giáo đã thiết lập đàn cơ và được Thiêng Liêng dạy đạo, cho cải danh chùa Đức An là TT Trung Nguyên. Từ đó đã độ được những đạo tâm rường cột cho Hướng Đạo sau nầy.

Về sau bổn đạo ngày càng phát triển và sinh hoạt rất nhiệt thành mặc dù nơi đây là miền đất cao, nghèo khổ. Rồi trải qua thời gian dài, Thánh Thất được tu bổ và phải dời đổi nhiều lần. Sau năm 1954, TT Trung Nguyên dời về Thăng Trường và sau năm 1975 được dời một lần nữa tại địa điểm bây giờ. Sau năm 1990, Họ Đạo đã xây dựng được Báo Ân Đường, Hội trường và làm móng Tam Đài, nhưng đến nay vẫn chưa tiếp tục xây cất được Thánh Thất, vì phải tìm một chỗ đất khác, chứ chỗ đất nầy không được chấp thuận. Cơ sở hiện tại chỉ là ngôi nhà xây dài lợp tôle và chưa có vị Đầu Họ Đạo chính thức.

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Th Quang năm ĐĐ.13 (1938):
Trung Nguyên dẫu bình an chăng nữa
Cũng phải cần đắp sửa thêm lên.

2- Đàn tại TT Trg Thành, 14/01/ĐĐ.15 (1940):
Trung Nguyên cũng chung lòng chung sức
Trung Hoà lo tận lực tận tâm
Ba nơi mà có một đầm (cả Trung An nữa)
Nứơc trong sen nở, táng nhằm hạ thiên.

3- Đàn tại TT Hg Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Trung Nguyên vừa định tỉnh hồn
Mới hay mình đã vong tồn từ lâu
Bây giờ cả tiếng kêu nhau
Một đường thẳng bước cho mau kịp Thầy.

4- Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Trung Nguyên đã sa đà một lúc
Được chấn hưng qui phục mọi diều
Bây giờ đã thấy thương yêu
Bây giờ đã biết cao siêu lẽ trời.

5- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Chung tay chèo chống con thuyền
Có Thầy bạn đủ Trung Nguyên tỏ ngời.

6- Đàn tại TT Trg Nguyên, 24/6/ĐĐ.31 (1956):
Nơi Trung Nguyên bồi thêm nền móng
Ban bằng nơi kiến đọng nước xoi
Từ đây trong cũng như ngoài
Thượng tầng kiến trúc hẳn hòi trang nghiêm
Ban Cai Quản một niềm chung thuỷ
Gánh nặng nề lập chí tiến lên
Làm cho Đạo rạng tuổi tên
Nhân viên bộ máy cho nên vững vàng.

7- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Thất Trung Nguyên đó đây nhịp bước
Nguyện tu cầu sẽ được Thiên An
Nhắn chung toàn đạo xa gần
Chí thành chí đức được gần Thiêng Liêng.

3- Tinh hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Trương Thanh Liên (Chủ Thất) : 1938-1945
– LS Thượng Hoà Thanh : 1945-1960
– QGH Ngọc Hà Thanh (Nguyễn Hà) : 1960-1965
– LS Nguyễn Trí : 1965-1975
– LS Ngọc Tình Thanh (Nguyễn Tình) : 1975-1985
– LS Thượng Thế Thanh (Nguyễn Thế) : 1985-1990
– LS Thượng Đàm Thanh (Trịnh Đàm) : 1990-1996
– TSQ Bùi Văn Minh : 1996- nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Nguyên có: 2 XĐ với gần 200 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã phía tây h. Thg Bình, QN.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Thăng Trường, xã Bình Phú, TB, QN.

Leave a Reply