Họ đạo Trung Phước (1962)

Họ đạo Trung Phước (1962)

Thời gian đầu, TT mượn Thiên Bàn Bàn An (trước thuộc TT Khánh Vân) làm nơi chiêm ngưỡng, gọi là TT Bàn An, an vị ngày 7/01/ĐĐ.37 (1962).

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Họ Đạo Trung Phước cũng được tách ra từ 3 Xã Đạo của Họ Đạo Trung Hoà và 3 Xã Đạo của Họ Đạo Khánh Vân vì Họ Đạo Trung Hoà rất đông và phạm vi quá rộng, quá xa xôi cách trở, do quí ông Chánh Trị Sự Lý Tư Thông, Phó Trị Sự Lý Trí Hoà, Chánh Trị Sự (CTS) Huỳnh Thanh Ngôn, CTS Trần Võ Nguyên đứng đơn xin thành lập TT mới.

Thời gian đầu, TT mượn Thiên Bàn Bàn An (trước thuộc TT Khánh Vân) làm nơi chiêm ngưỡng, gọi là TT Bàn An, an vị ngày 7/01/ĐĐ.37 (1962).

Thánh Thất Trung Phứơc được xây dựng lần đầu tiên vào năm Nh Dần (1962), mảnh vườn do ông Trần Võ Long hiến cúng, tại thôn 4, xã Tiên An, huỵên Tiên Phước, Quảng Nam. TT tiếp tục xây cất trong năm 1963 các nhà Đông lang, Tây lang và Cửu Trùng Đài rồi tổ chức lễ an vị.

Đến năm 1999-2000 vận động xây mới, tường gạch, lợp ngói. Đến nay cơ sở tương đối khang trang, đủ điều kiện để bổn đạo sinh hoạt tu học.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– QGH Ngọc Hậu Thanh (Tống Phước Hậu) : 1962-1970
– HT Phạm Như Nguyên (sau thăng GT) : 1970-1971
-LS Ngọc Thảo Thanh (Huỳnh Thanh Thảo): 1971-1995
– LS Thượng Tư Thanh (Ng Thanh Tư) : 1995-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Phước có: 5 Xã Đạo với gần 200 tđồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân cận xã Tiên An, TP, QN

3) Địa chỉ liên lạc:
Thôn 4, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Thánh Thất Trung Phước (Quảng Nam) tái thiết năm 2000.

Thánh Thất Trung Phước (Quảng Nam) tái thiết năm 2000.

Leave a Reply