Họ đạo Trung Tâm (1959)

Họ đạo Trung Tâm (1959)

Năm 1939 mối Đạo Cao Đài Tiên Thiên được Ngài H Thanh đem từ Thánh Tịnh Đại Thanh (Gia Định) về truyền bá và thành lập Thánh Thất Hội Vân ở huyện Phù Cát, Bình Định.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Năm 1939 mối Đạo Cao Đài Tiên Thiên được Ngài H Thanh đem từ Thánh Tịnh Đại Thanh (Gia Định) về truyền bá và thành lập Thánh Thất Hội Vân ở huyện Phù Cát, Bình Định.

Tại huyện Tuy Phước, ông Huỳnh Cẩn nhập đạo năm 1941, lúc đầu lập Xã Đạo Tuy Phước (có cả những người phái Cầu Kho), mượn nhà ông Huỳnh Cẩn (gần ga xe lửa Diêu Trì), trực thuộc Thánh Thất Hội Vân.

Năm 1946, Thiên Bàn Xã Đạo bị thả bom khi bổn đạo đang họp (nhưng không nổ quả nào, do đó đồng bào tin ở sự huyền nhiệm mà nhập môn rất đông, bổn đạo phát triển vượt bực) Cũng trong năm nầy, XĐ Phước Thành đã cùng với Thánh Thất Kim Quang Minh Đài liên lạc được với cơ đạo Miền Trung (ở QN) và thống thuộc CQTGTBB.

Năm 1950, cụ Huỳnh Quang cải gia vi tự lấy hiệu là Tân Hưng Đài (Ở thôn Tân Vinh, xã Phước Thành, Tuy Phước). Đến năm K Hợi (1959) thành lập TT Trung Tâm tại thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, TP, BĐ. Năm 1963, xây Nhị Đài bán kiên cố. Năm 1970, xây nhà nghỉ Nam Nữ, nhà bếp.

Từ năm 1975 đến nay, bổn đạo TT Trung Tâm sinh hoạt một cách bình thường và thầm lặng, giữ vững cơ sở như thế mãi đến bây giờ. Năm 2000 đã xây được Báo An Đường và Hội trường kiên cố rộng rãi.

Đây là TT đi đầu phản đối việc Ngài GHữu Ngọc Bình Thanh ĐTĐ/BĐ đòi sinh hoạt độc lập với HTTGCĐ ở ĐN vì một vài bất đồng và xu hướng theo Ngài PS Ngọc Trường Thanh (Ng Khoa Trường), ĐTĐ/PY.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Ngọc Cẩn Thanh (Huỳnh Cẩn) : 1959-1960
– LS Ngọc Canh Thanh (Huỳnh Canh) : 1960-1967
– LS Ngọc Khởi Thanh (Lê Văn Khởi) : 1967-2000
(cầu phong GH năm 1999, làm ĐD/HT tại BĐịnh)
– LS Ngọc Hưng Thanh (Phạm Đình Hưng) : 2000-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trung Tâm có : 6 XĐ, khoảng trên1000tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt : gồm các xã trong huyện Tuy Phứơc, 1 phần của huyện Vân Canh và 1 phần huyện An Nhơn.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định – ĐT:056.834.287.

Thánh thất Trung Tâm (Bình Định) xây cất năm 1959.

Thánh thất Trung Tâm (Bình Định) xây cất năm 1959.

Leave a Reply