Họ đạo Trung Thiện (1943)

Họ đạo Trung Thiện (1943)

Đây là Thánh Thất thứ 2 của HTTGCĐ tại huyện Bình Sơn. Còn TT kia (Mỹ Long) ở miền Trung du, bây giờ đã tan rã vì trải qua nhiều cuộc chiến tranh.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Đây là TT thứ 2 của HTTGCĐ tại huyện Bình Sơn. Còn TT kia (Mỹ Long) ở miền Trung du, bây giờ đã tan rã vì trải qua nhiều cuộc chiến tranh.

Tại đây, đầu tiên có các cụ Phạm Huờn, Huỳnh Giao, Nguyễn Siền, Nguyễn Chánh, Nguyễn Tung, Tô Văn Xu… đi buôn ở huyện Tư Nghĩa (QNg), gặp ĐCĐ rồi đem về truyền bá tại quê hương.

Lúc đầu Họ chỉ truyền cho những người trong gia đình, rồi họ hàng, bà con, xóm làng, rồi lan truyền ra các xã. Bổn đạo xúm nhau chung công góp sức để xây dựng TT gọi là Bình Thiện, tại Phước Thiện, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vào năm Qúy Mùi (1943).

Ngôi nhà Thánh đầu tiên chỉ là căn nhà lá vách đất đơn sơ để có nơi lễ bái cho bổn đạo. Sau đó có số bổn đạo của Thánh Thất Cầu Cháy (thuộc Phái Đạo Bến Tre) sáp nhập nên càng thêm đông đảo. Ngày 23/6/Â Dậu (1945) Thánh Thất Bình Thiện tổ chức lễ Phục Hưng có phái đoàn Hội Thánh tham dư. Nhưng bổn đạo Thánh Thất nầy đã thọ nạn rất nặng nề trong những ngày chính biến năm 1945. Nhờ đó mà tinh thần của bổn đạo sau nầy lên rất cao.

Năm B Thân (1956), HTTGCĐ (với sứ mệnh Trung Hưng Chánh Pháp) được thành lập ở Đà Nẵng thì Thánh Thất được đổi tên là Thánh Thất Trung Thiện.

Năm Đinh Mùi (1967), nhờ sự vận động của Tỉnh Đạo Quảng Ngãi và các cụ Bùi Quang Minh, Nguyễn Hoạnh ……… Thánh Thất Trung Thiện được tái thiết, tuy không có lầu nhưng được lợp ngói, với nhà Báo Ân và Hội Trường rất khang trang. Hình thức và cơ sở đó vẫn còn mãi cho đến ngày nay.

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Nguyễn Hoạnh (Chủ Thất) : 1943-1945
– HT Phạm Huờn (Chủ Thất) : 1945-1974
– CTS Nguyễn Chánh (Xử lý ĐHĐ) : 1974-1992
– LS Thượng Đức Thanh (Nguyễn Đực) : 1992-nay.
2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Trg Thiện có: 3 XĐ với gần 500 tín đồ.
– Phạm vi sinh hoạt: Xã B Hải và các xã h.BSơn, QNg.
3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, QNg.

Thánh Thất Trung Thiện (Quảng Ngãi) tái thiết năm 1967.

Thánh Thất Trung Thiện (Quảng Ngãi) tái thiết năm 1967.

Leave a Reply