Họ đạo Từ Vân (1992)

Họ đạo Từ Vân (1992)

Thánh Thất Từ Vân nguyên trướckia là ngôi chùa Phật do cố Hoà Thượng Từ Vân (TrầnVăn Dõng) tạo lập từ năm 1904 tại Phú Định (Chợ Lớn).

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

Thánh Thất Từ Vân nguyên trướckia là ngôi chùa Phật do cố Hoà Thượng Từ Vân (Trần Văn Dõng) tạo lập từ năm 1904 tại Phú Định (Chợ Lớn).

Năm 1924, ngừơi cháu kế thừa là Yết Ma Trần Văn Mao dời chùa Từ Vân về đất hương hoả của tộc Trần tại Phú Nhuận. Năm 1937, tộc Trần hiến ngôi chùa Từ Vân cho Cao Đài. Từ đó, ngôi Thánh sở nầy có tên là TT Từ Vân.

Năm 1937-1939, Ngài Thượng Sanh Cao Hoài Sang và B Pháp Ng Trung Hậu (thuộc TTTN) về hành đạo tại đây.

Từ năm 1946, nơi đây thường tổ chức các cuộc hội họp và hành đạo thường xuyên của CQCĐHN của quí Ngài Cao Triều Phát, Lê K Tỵ và B V Nhàn.

Năm 1953, bổn đạo Cao Đài Miền Trung đang sinh sống tại Sài Gòn, Gia Định, Chọ Lớn qui tụ và thành lập HĐ Nam Phần. HĐ tạm thời mượn Thánh Thất Từ Vân làm Thánh sở tu học và cử Ngài Bạch Hổ Trần Quang Châu làm Đầu Họ Đạo. Tuy có xa xôi gây trở ngại cho phần đông bổn đạo ở vùng Chợ Lớn và Bảy Hiền, nhưng lúc đầu chưa xây dựng được cơ sở riêng thì có một địa điểm tu học tín ngưỡng như thế ở thành phố là quí lắm rồi ! Bổn đạo tạm bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại.

Năm 1955-1956, nơi đây là V/P Đại Diện phát hành Tạp chí Nhân Sinh của Cơ Quan Truyền Giáo (trước) và in Kinh Tận Độ của HTTGCĐ (sau). Năm 1965, thành lập HĐ Trg Minh và xây dựng TT ở đường Bình Thới CL thì nơi đây lại sinh hoạt bình lặng. Đến năm 1975, M Nam giải phóng, cơ sở TT Từ Vân bị Nhà Nước quản lý và sử dụng vào việc kinh doanh công thương nghiệp.

Năm 1991, nhờ sự can thiệp và vận động của GS Bạch Hổ Trần Quang Châu, chính quyền địa phương đã trả lại đất đai và cơ sở của Thánh Thất. Bổn đạo tách ra từ HĐ Trung Minh, chủ yếu là Xã Đạo Phú Nhuận (XĐ/PN), thành lập HĐ Từ Vân. Bổn đạo tiến hành bầu cử Ban Cai Quản (BCQ) và lần lượt tu bổ cơ sở rồi tổ chức ĐH công khai Thánh Thất vào năm 1992.

Từ đó đến nay, Họ Đạo lo xây dựng các phòng ốc phụ thuộc, phòng sinh hoạt TN, T Viện, KTX/SV. Bờ rào và tường thành chung quanh cùng cổng ngõ cũng được xây dựng qui mô, xứng đáng một Trung Tâm sinh hoạt của Đạo trong tương lai vì khu vườn tương đối rộng rãi. Ở thành phố mà được một lô đất như ở Từ Vân thì thật là quí ! Ngôi nhà Thánh và Báo An Đường, Hội Trường TT chỉ được tu bổ để sử dụng tạm thời. Chờ khi có tài chánh chắc chắn sẽ xây dựng thật qui mô luôn thể. Ngày nay, ngôi Chánh điện vẫn giữ vẻ cổ kính và xuống cấp vì lối kiến trúc của đầu thế kỷ 20..

II- Tình hình sinh hoạt hiện nay:

1) Quí vị Đầu Họ Đạo:

– GH (Hàm Phong) Thái Thoại Thanh (Trần Văn Thoại): 1992-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:

– Hiện nay HĐ Từ Vân có: 2 XĐ với khoảng gần 500 tín đồ
– Phạm vi sinh hoạt: Các quận phía Bắc Thành Phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là quận Phú Nhuận (rải rác khắp 12 quận).

3) Địa chỉ liên lạc:

– Số 100 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh – ĐT: 08.8421.779.

 Thánh Thất Từ Vân (TP.Hồ Chí Minh) thành lập năm 1992

Thánh Thất Từ Vân (TP.Hồ Chí Minh) thành lập năm 1992

Leave a Reply