Họ đạo Từ Vân – Quảng Nam (1950)

Họ đạo Từ Vân – Quảng Nam (1950)

TT Từ Vân nguyên là một Xã Đạo của TT Hưng Đông từ năm 1945. Trước đó, từ năm 1938, bổn đạo đã mượn tạm ngôi nhà của cụ Nguyễn Thanh Thức làm Thiên Bàn Xã Đạo.

I- Quá trình hình thành Họ Đạo:

TT Từ Vân nguyên là một Xã Đạo của TT Hưng Đông từ năm 1945. Trước đó, từ năm 1938, bổn đạo đã mượn tạm ngôi nhà của cụ Nguyễn Thanh Thức làm Thiên Bàn Xã Đạo. Năm 1950, bổn đạo của TB nầy quá đông, nên quí HĐ cầu xin và Ơn Trên cho phép, được biệt lập thành TT và Ơn Trên ban Thánh hiệu là TT Từ Vân. Từ đó bổn đạo cũng mượn nơi đây để làm V/P TT và xây cất Báo Ân Đường. Các vị HĐ đầu tiên có công nhất trong việc xây dựng TT nầy là cụ Thượng LS Nguyễn Thanh Thức và NGH Phan Tịnh Tư.

Bổn đạo ngày càng phát triển tuy có gặp những lúc rất khó khăn như năm 1952 quân Pháp đổ bộ, đốt nhà giết hại đồng bào đồng đạo. Năm 1957, TT được chính thức xây cất nhị đài và tổ chức lễ an vị ngày rằm/10/Đ Dậu (1957). Năm 1972 được trùng tu. Đến năm 1998 xây cất Bát Quái Đài và tổ chức khánh thành ngày 8/8/ M Dần (1998). Đến nay TT đã có đủ Tam Đài và Báo An đường, Hội trường rất khang trang .

II- Thánh giáo điểm danh:
1- Đàn tại TT Hg Đông, 29/4/ĐĐ.27 (1952):
Từ Vân công quả chưa đầy
Nên đường gai gốc bùn lầy còn lo
Nhưng đành là lúc gay go
Mà ai cũng tiếng công to quả thành.

2- Đàn tại TT Trg An, 02/01/ĐĐ.30 (1955):
Từ Vân nghe Đạo Huỳnh Thầy mở
Độ dẫn đời phải nhớ độ mình
Độ mình mới quí mới xinh
Lập công tu hạnh đồng tình mà tu.

3- Đàn tại TT Th Hoà, 14/4/ĐĐ.30 (1955):
Từ Vân coi lại lê mê
Lối đi là đó, lối về đây con.

4- Đàn năm ĐĐ.30, Đức Lý Thái Bạch dạy:
Từ Vân nghe trổi chuông linh
Mau chân lẹ bước đường minh có Thầy.

5- Đàn tại THBT, 20/01/ĐĐ.32 (1957):
Từ Vân Thất bấy chừ đã khá
Cần gắng lên phép lạ được nhìn
Sớm chiều thành kỉnh cầu xin
Hồng ân ban bố đức tin đủ đầy.

III- Tình hình sinh hoạt hiện nay:
1) Quí vị Đầu Họ Đạo:
– LS Nguyễn Thanh Thức : 1950-1952
– LS Ngọc Triều Thanh (Tr Th Triều): 1952-1963
– LS Ngọc Châu Thanh (Ng Th Châu): 1963-1981
– LS Ngọc Thuần Thah (Trg T Thuần):1981-1986
– LS Ngọc Đươg Thah (Võ Th Đương):1986-1989
– LS Ngọc Nựu Thanh (Trg Thah Nựu):1989-1994
– LS Thái Tuất Thanh (Ng Thah Tuất) :1994-nay.

2) Xã Đạo – Tín đồ:
– Hiện nay HĐ Từ Vân có: 5 XĐ với trên 1000 tđ.
– Phạm vi sinh hoạt: Các xã lân cận Bình Triều (4 xã và 1 thị trấn), huyện Thăng Bình, tỉnh Q Nam.

3) Địa chỉ liên lạc:
– Thôn Vân Tây, Bình Triều, TB, QN – ĐT: 0510.874.791

Thánh Thất Từ Vân (Quảng Nam) tái thiết năm 1998

Thánh Thất Từ Vân (Quảng Nam) tái thiết năm 1998

Thánh Thất Từ Vân (Quảng Nam) hiện nay

Thánh Thất Từ Vân (Quảng Nam) hiện nay

Leave a Reply