Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ dựng nước

Lịch sử Việt Nam – Thời kỳ dựng nước

THỜI KỲ DỰNG NƯỚC: (2879 – 207 trước CN)

– Thời kỳ đồ đá cũ: 300.000 năm trước.
– Người vượn Việt Nam.
– Di tích núi Đọ – Văn hoá Sơn Vi.
– Thời kỳ đồ đá mới: 15.000 năm .
– Văn hoá Hoà Bình: 10.000 năm .
– Văn hoá Bắc sơn – Bàu Tró: 5.000 năm.

Theo huyền sử kể rằng: Cháu ba đời vua Thần Nông (khoảng 2900 năm trước C N.) là Đế Minh đi tuần thú ở phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh gặp Vụ Tiên sinh ra Lộc Tục. Đế Minh nhường ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc, còn Lộc Tục làm vua phương Nam là nước Xích Quỹ, xưng là Kinh Dương Vương.

Kinh Dương Vương lấy Long Nữ con gái của Động Đình Quân sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm xưng là Lạc Long Quân, lấy bà Au Cơ con gái của Đế Lai (con của Đế Minh), sinh ra một bọc 100 trứng, nở ra 100 người con, la tổ tiên của người Bách Việt.

Lạc Long Quân chia 50 người theo cha (giống Rồng) xuống sống ở miền duyên hải, còn 50 người theo mẹ (giống Tiên) lên sống ở miền núi và cao nguyên. Đó là họ Hồng Bàng (2879-258 TCN).

Lạc Long Quân truyền ngôi cho người con trưởng, tức là Hùng Vương thứ nhầt, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (Bạch Hạc, Vĩnh Phúc). Nước Văn Lang đông giáp biển, tây giáp Ba Thục, bắc giáp Động Đình Hồ và nam giáp Hồ Tôn (Chiêm Thành).

Có tất cả 18 đời Hùng Vương. Đên đời Hùng Vương thứ 18, quân Tàu sang xâm lân, Thục Phán (thủ lĩnh người Au Việt) đánh dẹp và hợp với người Lạc Việt thành nước Au Lạc, lên làm vua lấy hiệu là An Dương Vương, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) vào năm 257 trước Công Nguyên.

Thời kỳ nầy có văn hoá Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn (thế kỷ thứ 2 TCN).

Nhà Tần đem quân chinh phục Au Lạc nhưng bị đánh bại, An Dương Vương xây thành Cổ Loa hình Trôn ốc, gồm 9 vòng thành, vòng ngoài đường kính 8 km, vòng giữa 6,5 km, vòng trong 1,6 km.

Triệu Đà (một viên quan nhà Hán) chiếm Quảng Đông bên Tàu lập nước Nam Việt sang đánh Cổ Loa không được, bèn cho Trọng Thủy sang cưới Mỵ Châu con gái An Dương Vương, ăn cắp nỏ thần và Triệu Đà đánh chiếm Au Lạc, sáp nhập thành nước Nam Việt vào năm 207 TCN, kinh đô ở Phiên Ngung (Quảng Đông), truyền được 5 đời. Đến năm 111 TCN, nhà Hán đánh lấy Nam Việt, đổi tên là Giao Chỉ Bộ. Từ đó nước ta thật sự lệ thuộc Tàu.

Leave a Reply