8 thực đơn trị bệnh của Hoa Đà Tiên Ông

Nhiều loại rau cải và ngũ cốc nếu biết phối hợp lại mà dùng có thể trị bệnh. Phép trị bệnh như vậy vừa đơn giản vừa ngon miệng.