Phương thuốc chữa bệnh phong thấp của Hoa Đà Tiên Ông

Bịnh này có nhiều nguyên nhân. Có người vì làm lụng, lao khổ quá nhiều, để đói quá độ, mỗi ngày tiêu hao thể lực quá nhiều, lâu ngày dài tháng tích lũy làm tổn thương đến gân cốt mà ra.