Tỉnh Kom Tum – Cơ sở đạo Kon Tum (2000)

Số đông bổn đạo gốc từ Bình Định và Quảng Nam di cư lập nghiệp tại đây từ năm 1960. Từ mấy năm nay sinh hoạt chung với bổn đạo Pleiku ở Thiên Bàn Trung Hội rồi TT Trung Hội.