Phương thuốc trị sưng dạ dày của Hoa Đà Tiên Ông

Thông thường bị vị viêm (sưng dạ dày) phần lớn có liên hệ với gan, cho nên trước khi trị bịnh sưng dạ dày phải trị hỏa can trước, rồi mới trị chứng sưng dạ dày. Như vậy mới trị tận gốc.