10 phương thuốc bằng trái cây do Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban tặng

Trong trái cây tươi có nhiều thành phần rất cần thiết cho cơ thể như vitamin, hợp chất carbon, protein, lipid, cenlulose, chất khoáng…