Tứ Linh Đồng Tử về Quảng Nam (1934)

Đoàn truyền giáo Trung Bộ về Quảng Nam vào ngày 15/9/Giáp Tuất, là những kẻ vô danh, vì Tứ Linh Đồng Tử còn quá trẻ (từ 14 tới 19 tuổi).