lịch sử Cao Đài

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Các Thánh Thất ở Nam Bình Định thống thuộc Cơ Quan Truyền Giáo Trung Bắc Bộ (1946-1954)

Trong khoảng thới gian từ 1942-1944, ĐT/HT vào lánh nạn Pháp khủng bố ở T Đại Thanh (GV). Nhờ làm công tác liên lạc, Ngài kết thân được với các vị HĐ/QN như GS Trần Công Ban, Thanh Long, Bạch Hổ, THoanh… và biết rõ được công cuộc truyền đạo qui mô ở Quảng Nam,(…)