Họ đạo Khánh Vân (1947)

Đây nguyên là ngôi chùa Khánh Vân Tự củ cụ Nguyễn Nguyên Giác lập từ năm 1936. Đến năm 1961, TT được di dời ra vườn đình cách cơ sở cũ chừng 500 mét, rộng rãi, khang trang hơn.