Họ đạo Ngọc Linh Đài (1941)

Năm T Tỵ (1941) bổn đạo địa phươngvận động thành lập TT Vĩnh Phú tại nhà ông Huỳnh Quang Kim hiến cúng (thường gọi là chùa ông Siêu).