Họ đạo Thái Hòa (1953)

Thánh Thất Thái Hoà cũng nguyên là một TB Xã Đạo cuả TT Hưng Đông, mà TT Hưng Đông vốn là chùa Giác Tế (tức nhà Ngài Nguyễn Năng Cán) thuộc Chi Đạo MS ở Đông Tác.