Họ đạo Trung Nguyên (1938)

Từ khi đoàn Truyền giáo về Miền Trung năm Giáp Tuất (1934) đã độ được những bậc thức giả trong xã hội và những nhà chân tu của chi đạo MS từ các Phật Đường.