Họ đạo Trung Tín (1973)

Ngày 07/02/1973, 3000 đạo hữu thuộc các tỉnh Miền Trung: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Đinh, Phú Yên bước xuống tàu vào khu rừng ở Suối Nghệ (tức Xã Quảng Phước, Huyện Đức Thạnh, Tỉnh. Phước Tuy).