Họ đạo Từ Vân (1992)

Thánh Thất Từ Vân nguyên trướckia là ngôi chùa Phật do cố Hoà Thượng Từ Vân (TrầnVăn Dõng) tạo lập từ năm 1904 tại Phú Định (Chợ Lớn).